Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

14-10-2016

In het kader van de begrotingscontrole 2016 werd het stelsel grondig hervormd. Dit zal voor het eerst effect hebben in het eerste kwartaal van 2017, maar de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf het tweede kwartaal 2016 zullen mee als basis dienen voor het berekenen van die bijdrage. Een gedragswijziging in 2016 kan dus een groot effect hebben op de vanaf 2017 te betalen bijdrage.

21-09-2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het ook verplicht om de aangiften van sociaal risico (ASR) met betrekking tot het vaststellen van het recht in geval van tijdelijke werkloosheid, ...

Tijdelijke werkloosheid - elektronische controlekaart in voorbereiding
25-08-2016

Een koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het KB van 14 november 2011 ter uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voor wat betreft de mededelingen verricht aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 20.07.2016, met een datum van inwerkingtreding op 01.08.2016.

De RVA en het FSO opnieuw bekroond met 5 sterren
19-07-2016

Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) opnieuw bekroond

Een werkkaart (activakaart) of een vrijstelling nodig? Bij wie moet u zijn?
08-07-2016

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen
Voor Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA de kaarten nog uitgeven. De activakaart (= werkkaart) kunt u bekomen via het RVA-kantoor uit uw regio en niet langer online.

04-07-2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd, wat de economische werkloosheid voor bedienden betreft (BS 23.05.2016, IW 02.06.2016). 

De wet voorzag reeds dat de onderneming erkend kan worden als onderneming in  moeilijkheden als ze kan aantonen dat haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen met 10% is gedaald in vergelijking met ofwel het jaar 2008 ofwel een van de twee jaren die de aanvraag om economische werkloosheid voorafgaan. 

Top