Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

Een werkkaart (activakaart) of een vrijstelling nodig? Bij wie moet u zijn?
08-07-2016

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen
Voor Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA de kaarten nog uitgeven. De activakaart (= werkkaart) kunt u bekomen via het RVA-kantoor uit uw regio en niet langer online.

04-07-2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd, wat de economische werkloosheid voor bedienden betreft (BS 23.05.2016, IW 02.06.2016). 

De wet voorzag reeds dat de onderneming erkend kan worden als onderneming in  moeilijkheden als ze kan aantonen dat haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen met 10% is gedaald in vergelijking met ofwel het jaar 2008 ofwel een van de twee jaren die de aanvraag om economische werkloosheid voorafgaan. 

28-06-2016

Naar aanleiding van de uitzonderlijk zware weersomstandigheden en stormschade in Sint-Truiden en omgeving in het weekend van 25 juni

Mogelijke reglementaire wijzigingen
22-06-2016

Sommige persartikelen kondigen mogelijke wijzigingen aan in de werkloosheidsreglementering:

Het  gaat om:

16-06-2016

In het kader van de zesde staatshervorming werd de materie i.v.m. de vrijstellingen voor het volgen van studies, een opleiding of een stage overgedragen naar de gewesten. Die overdracht is sedert 01.01.2016 operationeel voor het Waals gewest en de Duitstalige gemeenschap en sedert 01.03.2016 voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Voor het Vlaams gewest zal die overdracht in principe vanaf 01.01.2017 operationeel zijn.

14-06-2016

De Vlaamse regering heeft beslist om een eigen stelsel van loopbaanonderbreking Vlaamse openbare sector in te voeren met als ingangsdatum 02.09.2016.

Top