U bent hier

Nieuwsberichten

29-01-2019

Sinds dinsdag 29 januari is de RVA-website geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten (tablets, smartphones ...).

29-01-2019

De verschillende koninklijke besluiten over het verkrijgen van het recht op ouderschapsverlof en de toekenning van de bijhorende uitkeringen vermelden dat het kind, ...

22-01-2019

Wanneer u tijdskrediet vraagt aan uw werkgever, bent u verplicht om te bewijzen dat u nog over voldoende rechten beschikt. Voortaan kan u daarvoor online een attest aanvragen via BreakatWork.

15-01-2019

Volgens de huidige reglementering moeten werknemers vanaf 1 januari 2019 minstens 60 jaar zijn om de onderbrekingsuitkering te ontvangen in het kader van het tijdskrediet landingsbaan. De toegangsvoorwaarden bij de werkgever blijven echter wel dezelfde.

08-01-2019

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt de volgende controles in 2019 aan:

Designed by v.ivash / Freepik
03-01-2019

Op 26.09.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 02.09.2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, gepubliceerd.
Die wet voert de mogelijkheid in voor de werknemer om zijn prestaties met 1/10 te verminderen in het kader van het ouderschapsverlof...

Top