Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

Tijdelijke werkloosheid - elektronische controlekaart in voorbereiding
25-08-2016

Een koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

De RVA en het FSO opnieuw bekroond met 5 sterren
19-07-2016

Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) opnieuw bekroond

Een werkkaart (activakaart) of een vrijstelling nodig? Bij wie moet u zijn?
08-07-2016

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen
Voor Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA de kaarten nog uitgeven. De activakaart (= werkkaart) kunt u bekomen via het RVA-kantoor uit uw regio en niet langer online.

04-07-2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd, wat de economische werkloosheid voor bedienden betreft (BS 23.05.2016, IW 02.06.2016). 

De wet voorzag reeds dat de onderneming erkend kan worden als onderneming in  moeilijkheden als ze kan aantonen dat haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen met 10% is gedaald in vergelijking met ofwel het jaar 2008 ofwel een van de twee jaren die de aanvraag om economische werkloosheid voorafgaan. 

28-06-2016

Naar aanleiding van de uitzonderlijk zware weersomstandigheden en stormschade in Sint-Truiden en omgeving in het weekend van 25 juni

Mogelijke reglementaire wijzigingen
22-06-2016

Sommige persartikelen kondigen mogelijke wijzigingen aan in de werkloosheidsreglementering:

Het  gaat om:

Top