Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

04-02-2016

Deze nieuwe RVA-studie schetst de evolutie van de vergoede volledige werkloosheid sinds 1954 tot nu.

29-12-2015

Bovenop de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale staat naar de Gewesten, in uitvoering van de 6de staatshervorming, gaat de RVA momenteel over tot een reorganisatie van zijn diensten.

23-12-2015

Alle medewerkers van de RVA wensen U een voorspoedig jaar 2016.

29-09-2015

Momenteel kan een werkgever nog kiezen of hij een aangifte van een sociaal risico in verband met werkloosheid, arbeidsongeval of ziekte via een papieren formulier of elektronisch verricht. Vanaf 01/01/2016 wordt stapsgewijs de verplichting ingevoerd om die aangiftes (ASR’s) elektronisch te verrichten.

10-09-2015

De lijst met studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en waarvoor de RVA een vrijstelling verleent aan werklozen, werd zopas uitgebreid.

01-09-2015

Bent u op het ogenblik van uw aanvraag om uitkeringen jonger dan 21 jaar, dan moet u met ingang van 1 september 2015 een bijkomende voorwaarde vervullen om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

Top