Nieuwsberichten

15-09-2014

De controlekaart waarop werklozen moeten aangeven of ze werkloos waren, gewerkt hebben of met vakantie waren, heeft voortaan een elektronische variant.

08-04-2014

De mededeling aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet de volgende vermeldingen bevatten (artikel 1ter van het KB van 14/11/2011tot uitvoering van de artikele 49,50 en 51 van de wet op de arbeidsovereenkomsten)

01-04-2014

In het staatsblad van 20 februari werden de nieuwe maatregelen betreffende de werknemers die artistieke prestaties verrichten en de technici van de artistieke sector gepubliceerd.

Pages