Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

24-12-2014

Ingevolge het koninklijk besluit van 28 november 2011 is het recht op inschakelingsuitkeringen beperkt tot een periode van drie jaar*, die ten vroegste verstrijkt op 31 december 2014.

19-09-2014

Omwille van de talrijke wijzigingen in de wetgeving sedert eind 2013 die een impact hebben op de formulieren C4, werden die formulieren sedert november 2013 verschillende malen aangepast.

15-09-2014

De controlekaart waarop werklozen moeten aangeven of ze werkloos waren, gewerkt hebben of met vakantie waren, heeft voortaan een elektronische variant.

08-04-2014

De mededeling aan de RVA van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek moet de volgende vermeldingen bevatten (artikel 1ter van het KB van 14/11/2011tot uitvoering van de artikele 49,50 en 51 van de wet op de arbeidsovereenkomsten)

01-04-2014

In het staatsblad van 20 februari werden de nieuwe maatregelen betreffende de werknemers die artistieke prestaties verrichten en de technici van de artistieke sector gepubliceerd.

Top