U bent hier

Nieuwsberichten

29-01-2021

Op 5 januari startten de sociale-inspectiediensten een controleactie voor het verplichte telewerk in de tertiaire sector ...

05-01-2021

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie ...

31-12-2020

In de privésector hadden de werknemers van 55 tot en met 59 jaar in 2019 en 2020 de mogelijkheid ...

18-12-2020

De federale regering voorziet een premie voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest...

28-10-2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

22-10-2020

Deze studie zoomt in op de groep van alleenstaande ouders die een werkloosheidsuitkering of onderbrekingsuitkering van de RVA hebben genoten...

Top