U bent hier

Nieuwsberichten

31-12-2020

In de privésector hadden de werknemers van 55 tot en met 59 jaar in 2019 en 2020 de mogelijkheid ...

18-12-2020

De federale regering voorziet een premie voor wie langer dan 2 maanden tijdelijk werkloos is geweest...

28-10-2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

22-10-2020

Deze studie zoomt in op de groep van alleenstaande ouders die een werkloosheidsuitkering of onderbrekingsuitkering van de RVA hebben genoten...

12-10-2020

Het corona-ouderschapsverlof loopt af op 30 september 2020.
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van ...

Allocation de sauvegarde
30-09-2020

Vanaf 1 oktober 2020 staat de RVA in voor een nieuwe uitkering: de 'beschermingsuitkering' (koninklijk besluit van 6 mei 2019 dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019).
Die uitkering is bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt.

Top