Follow us on twitter

U bent hier

Beheerscomité

Het algemeen beheer van de RVA wordt verzekerd door een Beheerscomité, waarin zowel leden van werknemers- als van werkgeversorganisaties zitten. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het Beheerscomité.

Het Beheerscomité heeft volgende bevoegdheden:

  • bestuursovereenkomst: opvolgen van de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst, goedkeuren van het ontwerp, overleg met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing;
  • reglementering: het geven van adviezen over materies waarvoor de RVA bevoegd is;
  • personeelsbeheer: opmaak van het personeelsplan;
  • financieel beheer: ontwerp van de begroting en opmaak van de rekeningen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top