U bent hier

Beheerscomité

Het algemeen beheer van de RVA wordt verzekerd door een beheerscomité. Daarin zetelen leden van werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook de regering heeft vertegenwoordigers in het beheerscomité.

Het beheerscomité heeft de volgende bevoegdheden:

  • bestuursovereenkomst: de onderhandelingen bij de opmaak van de bestuursovereenkomst opvolgen, het ontwerp goedkeuren, overleggen met de leidend ambtenaar en zijn adjunct met het oog op de jaarlijkse toetsing
  • reglementering: adviezen geven over materies waarvoor de RVA bevoegd is
  • personeelsbeheer: het personeelsplan opmaken
  • financieel beheer: de begroting ontwerpen en de rekeningen opmaken

Een RVA-kantoor zoeken

Top