U bent hier

Beheersinstrumenten

De RVA maakt voor zijn intern beheer gebruik van een model van geïntegreerd beheer. Daarmee kan de strategie systematisch worden bepaald en opgevolgd. Het gaat dan om de strategie inzake:

  • de efficiënte uitvoering van de dagelijkse kernactiviteiten via procesbeheer en middelenbeheer;
  • de uitvoering van noodzakelijke verbeteringsprojecten om de interne werking en de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren.

Aan de hand van een doorgedreven objectivering en opvolging van de bereikte resultaten met de missie, visie en waarden als uitgangspunt kunnen de resultaten continu worden geëvalueerd en is een efficiënte bijsturing mogelijk.

Ook het model van geïntegreerd beheer zelf evolueert en wordt regelmatig aangepast in functie van de evoluties op het vlak van gebruikte managementtechnieken en wijzigingen in onze omgeving.

Schematisch kunnen we het model van geïntegreerd beheer als volgt voorstellen:

Het schema vergroten

Het model geïntegreerd beheer - Tekstversie

Meer weten?

Voor meer info, mail naar strategie@rva.be

Een RVA-kantoor zoeken

Top