Follow us on twitter

U bent hier

Beheersinstrumenten

De RVA maakt voor zijn intern beheer gebruik van een model geïntegreerd beheer dat toelaat op een systematische manier de strategie te bepalen en op te volgen inzake:

  • de efficiënte uitvoering van de dagelijkse kernactiviteiten via procesbeheer en middelenbeheer;
  • de uitvoering van noodzakelijke verbeteringsprojecten om de interne werking en de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren.

Een doorgedreven objectivering en opvolging van de bereikte resultaten met de missie, visie en waarden als uitgangspunt laten een continue evaluatie van de resultaten en efficiënte bijsturing toe.

Ook het model geïntegreerd beheer zelf evolueert en wordt regelmatig aangepast in functie van de evoluties op het vlak van gebruikte managementtechnieken en wijzigingen in onze omgeving.

Schematisch kunnen we het model geïntegreerd beheer als volgt voorstellen:

Het schema vergroten

Het model geïntegreerd beheer - Tekstversie

Meer weten?

Voor meer info, mail naar: strategie@rva.be

Een RVA-kantoor zoeken

Top