U bent hier

Bestuursovereenkomst

De RVA is een van de instellingen van sociale zekerheid die in het kader van de modernisering van de sociale zekerheid een bestuursovereenkomst gesloten heeft met de staat over de wederzijdse rechten en plichten.

Die definieert de opdrachten die de RVA vervult en de doelstellingen op vlak van kwaliteit en efficiëntie. Ze preciseert hoe de opvolging van de activiteiten gemeten wordt, bepaalt de werkingskredieten en stelt de gedragsregels tegenover het publiek vast.

Sinds 2002 heeft de RVA al 5 bestuursovereenkomsten afgesloten met de federale regering. De 5de bestuursovereenkomst heeft betrekking op 2016-2018 en werd verlengd met een 1ste avenant voor de periode 2019-2020 en een 2de avenant voor het jaar 2021.

Een RVA-kantoor zoeken

Top