Follow us on twitter

U bent hier

Bestuursovereenkomst

De RVA is één van de instellingen van sociale zekerheid die in het kader van de modernisering van de sociale zekerheid een bestuursovereenkomst gesloten heeft met de staat over hun wederzijdse rechten en plichten.

Deze definieert de opdrachten die de RVA vervult en de doelstellingen op vlak van kwaliteit en efficiëntie. Ze preciseert hoe de opvolging van de activiteiten gemeten wordt, bepaalt de werkingskredieten en stelt de gedragsregels tegenover het publiek vast.

Sinds 2002 heeft de RVA al 5 bestuursovereenkomsten afgesloten met de federale regering. De 5e bestuursovereenkomst heeft betrekking op 2016-2018 en werd verlengd met een avenant voor de periode 2019-2020.

Bekijk de avenant 2019 - 2020

Een RVA-kantoor zoeken

Top