U bent hier

Een kwaliteitslabel voor de RVA en het Fonds - juni 2014

"Recognized for Excellence – 5 star"

In juni 2014 lieten de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen een externe evaluatie uitvoeren door assessoren van de European Foundation for Quality Management (EFQM). De RVA en het FSO krijgen net zoals in 2009 het certificaat "Recognized for excellence – 5 star" gedurende twee jaar!

Deze belangrijke onderscheiding is een erkenning van het goede beheer van de RVA en van de inspanningen en de kwaliteit van de prestaties van alle medewerkers

Sinds 2009, het jaar waarop de RVA en het FSO voor het eerst een EFQM-label bemachtigden werd er enorm gewerkt om de aanbevelingen van de assessoren uit te voeren. Er werden verbeterprojecten opgestart en gerealiseerd in verschillende domeinen: het welzijn van het personeel, de verbetering van de partnerschappen, de modernisering van de procedures,... En dat allemaal tegen de achtergrond van een ongeziene economische crisis en talrijke en vaak erg complexe hervormingen.

Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat het vernieuwde EFQM-model (2013) nog veeleisender is geworden dan vroeger. De experten die de RVA en het FSO evalueerden zijn experten die erkend zijn op internationaal niveau. In totaal hebben de assessoren zowat 180 medewerkers van het hoofdbestuur en 6 RVA-kantoren ontmoet die geïnterviewd werden, of deelnamen aan één van de focusgroepen. Op die manier verifieerden ze de gegevens die werden gecommuniceerd in het voorbereidende dossier en tijdens de workshop met de top.

De assessoren maakten ook hun bevindingen in verband met bepaalde verbeterpunten over, zodat er nog verder kan verbeterd worden. Die verbeterpunten worden nu eerst geanalyseerd en zullen in de nabije toekomst leiden tot een actieplan EFQM.

Een label van hoog niveau

De European Foundation for Quality Management is een organisatie die het kwaliteitsmodel EFQM promoot en die zowat 30 000 leden telt. De Foundation geeft adviezen, organiseert opleidingen en uitwisselingen van goede praktijken. Daarnaast reikt ze ook labels uit zoals het "committed to excellence"-label voor bedrijven die beginnen te investeren in kwaliteitsvol management en het « Recognized for Excellence »-label (met 3,4 of 5 sterren) aan organisaties die een zeker excellentieniveau behaalden.

Dit model werd in 1988 gecreëerd door veertien grote Europese ondernemingen zoals Dassault, Volkswagen, Bull Sa en Philips. Doel is om de kwaliteit van de Europese organisaties en instellingen te verbeteren en om het uitmuntendheidsmodel van EFQM te promoten. Dit model geldt als referentiekader om de inspanningen en prestaties van een organisatie af te toetsen voor negen criteria: leiderschap, medewerkers, strategie en beleid, partnerships en middelen, processen, producten en diensten, resultaten voor de medewerkers, de klanten en de maatschappij en de kernresultaten,…

De assessoren van EFQM:
“Feiten en cijfers vormen via de cockpit en de ontplooiing in de 30 werkloosheidsbureaus de rode draad in het goede beheer van de organisatie. Dit laat een continue evaluatie en efficiënte bijsturing van de resultaten toe. Daarnaast is de RVA een mensgeoriënteerde organisatie met aandacht voor de medewerker als mens. Dit uit zich onder andere in het opleidings- en welzijnbeleid, de competentieontwikkeling, de toepassing van de evaluatiecyclus.”

Een RVA-kantoor zoeken

Top