U bent hier

Missie - Visie - Waarden - Strategie

Onze missie

Wat zijn onze opdrachten?

De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA werkt op 6 domeinen:

 • preventie
 • vergoeding
 • (her)inschakeling
 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
 • informatie
 • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake. 

Onze visie

Waar wil de RVA naartoe tegen 2025?

"Samen voor een activerende sociale bescherming"

De RVA wil:

 • sociale bescherming bieden en transities op de arbeidsmarkt ondersteunen,
 • een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.

Onze strategie 2018 – 2020

Wat zijn onze strategische doelstellingen voor de volgende 3 jaar?

 • Samen ten dienste van de klant : informatie, termijnen en kwaliteit;
 • Vermindering van inbreuken en fraude : een zaak van iedereen;
 • Een wendbare organisatie : klaar om zich aan te passen aan de evoluties in zijn omgeving.
 

Onze waarden

Wat vinden we belangrijk?

Onze waarden: dynamisme, samenwerking, vertrouwen, klantgerichtheid

Een RVA-kantoor zoeken

Top