U bent hier

Missie - Visie - Waarden - Strategie

Onze missie

Wat zijn onze opdrachten?

De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA werkt op 6 domeinen:

 • preventie
 • vergoeding
 • (her)inschakeling
 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
 • informatie
 • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake. 

Onze visie

Waar wil de RVA naartoe tegen 2025?

"Samen voor een activerende sociale bescherming"

De RVA wil:

 • sociale bescherming bieden en transities op de arbeidsmarkt ondersteunen,
 • een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.

Onze strategie 2022 – 2024

Wat zijn onze strategische doelstellingen?

 • Een uniforme dienstverlening en informatie aanbieden aan de klant via het kanaal van zijn keuze, maar bij voorkeur digitaal
 • Samen fraude bestrijden met de meest performante methodes
 • Een nieuwe arbeidsorganisatie invoeren, om goed te kunnen functioneren in een omgeving in verandering
 • Processen optimaliseren en maximaal digitaliseren om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen

Meer info in de brochure: "Focus op de strategie 2022-2024".

Onze waarden

Wat vinden we belangrijk?

Respect

We handelen op een voorbeeldige en neutrale wijze, met eerbied voor ieders rechten. 

Vertrouwen

We gaan in alle openheid en onpartijdigheid de dialoog aan met onze klanten en medewerkers en bouwen sterke partnerschappen met hen uit.

Professionalisme

We streven naar professionele uitmuntendheid en leveren kwalitatieve, innovatieve en klantgerichte producten en diensten.

Algemeen belang

We bieden een regelmatige en continue dienstverlening met inachtname van de reglementering en met eerbied voor de democratische werking.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We waken erover dat onze beslissingen duurzaam zijn op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Dat doen we via een verantwoord openbaar beleid. We passen het evenredigheidsbeginsel toe bij onze keuzes en houden hierbij rekening met de huidige en toekomstige gevolgen van wat we doen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top