U bent hier

Tot welke gezinscategorie behoor ik ?

  • Gezinshoofd (categorie A): de werknemer met gezinslast woont samen met zijn echtgeno(o)t(e) of met zijn partner die over geen inkomen beschikt of woont uitsluitend samen met zijn kinderen waarvoor hij recht heeft op kinderbijslag of met andere verwanten die niet beschikken over een inkomen of hij woont alleen en dient alimentatiegeld te betalen.
  • Alleenwonende(categorie N): u woont effectief alleen
  • Samenwonend (categorie B): indien u geen gezinshoofd bent, noch alleenwonende, dan valt u onder de categorie van de samenwonenden.
  • Bevoorrecht samenwonend (categorie B): indien u geen gezinshoofd bent , noch alleenwonende en uw partner geniet een lagere werkloosheidsuitkering, dan valt u onder de categorie van de bevoorrechte samenwonende. Uw uitkering als samenwonende kan verhoogd worden indien er in de loop van de maand geen andere inkomsten zijn.

Een RVA-kantoor zoeken

Top