Follow us on twitter

U bent hier

Vanaf welke leeftijd kan ik halftijds of 1/5 landingsbaan met uitkeringen genieten?

Je kunt het recht op onderbrekingsuitkeringen verkrijgen vanaf 60 jaar, tenzij je voldoet aan de voorwaarden van een van de uitzonderingen voorzien door de reglementering die het mogelijk maken uitkeringen te bekomen in een landingsbaan vanaf 55 jaar (wat betreft een 1/5 onderbreking) en vanaf 57 jaar (wat betreft een 1/2 onderbreking) voor zover een sectorale cao werd afgesloten in toepassing van de cao nr. 137.

Als de werknemer is tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, moet een ondernemings-cao worden afgesloten om de bepalingen van de cao nr. 137 toepasbaar te maken.

Top