U bent hier

Vanaf welke leeftijd kan ik een halftijdse of 1/5 landingsbaan met uitkeringen genieten?

Je kunt het recht op onderbrekingsuitkeringen verkrijgen vanaf 60 jaar.

De regering heeft wel in afwijkende voorwaarden voorzien om de uitkeringen aan te vragen tussen 55 tot en met 59 jaar (zie de volgende vraag/het volgende antwoord). Om een van de afwijkende voorwaarden te kunnen gebruiken, moet er absoluut een intersectoriële cao zijn gevolgd door een sectoriële cao die dat mogelijk maakt maken. Die cao's moeten worden afgesloten door de sociale partners: dat zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De interprofessionele cao nr. 156 voorziet in onderbrekingsuitkeringen bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar voor de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2022. De interprofessionele cao nr. 157 voorziet in hetzelfde voor de periode van 01.01.2023 tot en met 30.06.2023.

Om vanaf de leeftijd van 55 jaar in aanmerking te komen voor onderbrekingsuitkeringen op grond van een van de afwijkende voorwaarden, moet een sectorale cao zijn afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156/157. 

In geval van tewerkstelling in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, moet er een ondernemings-cao zijn afgesloten. 

Wanneer je werkt bij een werkgever die niet afhangt van een paritair comité of waarvan het paritair comité niet werkzaam is, is een toetredingsakte tussen de werkgever en de werknemers of een wijziging van het arbeidsreglement van de onderneming vereist om cao nr. 156/157 toe te passen.

 

Top