U bent hier

Variabelen

Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)  

Aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de Regionale Tewerkstellingsdiensten (RTD).

Regionale Tewerkstellingsdiensten: 

De maandelijkse cijfers komen overeen met het aantal werkzoekenden dat aan het einde van de maand door elke RTD is geregistreerd.

Het jaargemiddelde geeft per jaar het gemiddeld aantal geregistreerde werkzoekenden per maand weer.  

De groep niet-vergoede werkzoekenden bestaat uit:

  • werkzoekenden met een uitkering (WZUA) ;
  • niet-vergoede niet-werkende werkzoekenden.  

De groep WZUA bestaat uit:

  • niet-werkenden met een werkloosheidsuitkering die bij de RTD zijn ingeschreven als werkzoekende. Dit zijn de personen die een werkloosheidsuitkering (op basis van een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) of een inschakelingsuitkering of een beschermingsuitkering ontvangen.  

De groep niet-vergoede niet-werkende werkzoekenden bestaat uit:

  • jongeren in beroepsinschakelingstijd die bij de RTD zijn ingeschreven en die net hun studies hebben beëindigd (en nog niet (voldoende) hebben gewerkt om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering;
  • niet-werkende werkzoekenden die verplicht ingeschreven zijn (gesanctioneerde werklozen, de werkzoekenden ten laste van het OCMW en de werkzoekenden die door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als mindervalide);
  • niet-werkende werkzoekenden die vrijwillig ingeschreven zijn (o.a. niet-werkende werkzoekenden met een vreemde nationaliteit die zich inschrijven om toegang te hebben tot de Belgische arbeidsmarkt, maar die (nog) geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen). 

Een RVA-kantoor zoeken

Top