U bent hier

Voor wie kan een werknemer die wettelijk samenwoont verlof voor medische bijstand vragen?

Onder “wettelijke samenwoning” moet worden verstaan de toestand van samenleven van twee personen zoals geregeld door de artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Iemand die wettelijk samenwoont kan, als het een werknemer is uit de privésector of een statutair of contractueel personeelslid van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten, evenals van de openbare instellingen en de verenigingen van publiek recht die ervan afhangen, verlof voor medische bijstand vragen:

  • voor zijn wettelijk samenwonende partner en voor de andere personen waarmee hij samenwoont van zijn gezin (die onder hetzelfde dak wonen);
  • voor zijn eigen bloedverwanten tot de 2de graad (zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen);
  • voor zijn eigen aanverwanten tot de 1ste graad (de echtgenoten van zijn eigen kinderen (=schoonkinderen) en de echtgenoten van zijn eigen ouders (=stiefouders));
  • voor de ouders van zijn wettelijk samenwonende partner;
  • voor de kinderen van zijn wettelijk samenwonende partner.

In de andere sectoren kan iemand die wettelijk samenwoont verlof voor medische bijstand aanvragen:

  • voor zijn wettelijk samenwonende partner en voor de andere leden van zijn gezin (die onder hetzelfde dak wonen);
  • voor zijn eigen bloedverwanten tot de 2de graad (zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen);
  • voor zijn eigen aanverwanten tot de 2de graad (de echtgenoten van zijn eigen kinderen (=schoonkinderen), de echtgenoten van zijn eigen ouders (=stiefouders), de echtgenoten van zijn kleinkinderen, de echtgenoten van zijn grootouders en de echtgenoten van zijn broers en zussen).

Een RVA-kantoor zoeken

Top