Follow us on twitter

U bent hier

Voor wie kan een werknemer die wettelijk samenwoont verlof voor medische bijstand vragen?

Onder 'wettelijke samenwoning' moet worden verstaan de toestand van samenleven van twee personen zoals geregeld door de artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Iemand die wettelijk samenwoont kan, als het een werknemer is uit de privésector of een statutair of contractueel personeelslid van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten, evenals van de openbare instellingen en de verenigingen van publiek recht die ervan afhangen, verlof voor medische bijstand vragen:

  • voor zijn wettelijk samenwonende partner en voor de andere leden van zijn gezin (die onder hetzelfde dak wonen);
  • voor de vader en de moeder van zijn wettelijke partner;
  • voor de kinderen van zijn wettelijk samenwonende partner;
  •  voor zijn eigen bloedverwanten tot de 2de graad en zijn eigen aanverwanten tot de 1ste graad.

In de andere sectoren kan iemand die wettelijk samenwoont verlof voor medische bijstand aanvragen:

  • voor zijn wettelijk samenwonende partner en voor de andere leden van zijn gezin (die onder hetzelfde dak wonen);
  • voor zijn eigen bloed- en aanverwanten tot de 2de graad.

Een RVA-kantoor zoeken

Top