U bent hier

Waar moet ik wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking met uitkeringen moet je verplicht in België wonen of in een ander land van de Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen de 27 landen van de Europese unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (= Europese Economische Ruimte) of in Zwitserland.

Uitzondering: Als je je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn werkgever naar een land vertrekt buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag je daar voor de duur van die opdracht gedomicilieerd zijn en blijf je je onderbrekingsuitkeringen ontvangen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top