Follow us on twitter

U bent hier

Wanneer zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 23.05.2017 betreffende het recht op uitkeringen van toepassing?

De bepalingen van het koninklijk besluit van 23.05.2017 zijn van toepassing op alle aanvragen, met inbegrip van de aanvragen om verlenging, met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.05.2017.

Concreet blijft het KB van 12.12.2001 zoals gewijzigd door het KB van 30.12.2014 integraal van toepassing op alle lopende aanvragen op 31.05.2017 alsook op de aanvragen en de aanvragen om verlenging met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017 en is de cao nr. 103 zoals gewijzigd door de cao nr. 103 ter van toepassing op alle aanvragen en aanvragen om verlenging met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.03.2017.

Een RVA-kantoor zoeken

Top