U bent hier

Wat is de invloed van de loopbaanonderbreking/het tijdskrediet op mijn pensioen? Wat telt er mee voor de gelijkstelling voor mijn pensioen?

De periodes van tijdskrediet/loopbaanonderbreking waarvoor je geen uitkeringen ontvangt van de RVA worden niet gelijkgesteld voor je pensioen, met uitzondering van de 4e maand ouderschapsverlof zonder uitkeringen opgenomen bij een geboorte of adoptie vóór 8 maart 2012.

Om te vernemen of de periodes van tijdskrediet of loopbaanonderbreking tijdens dewelke je uitkeringen hebt ontvangen van de RVA worden gelijkgesteld, moet je contact opnemen met de Federale Pensioendienst (FPD) - Zuidertoren 60 te 1060 Brussel - Internet : www.mypension.be - Tél. : 1765 (speciaal gratis nummer).

Een RVA-kantoor zoeken

Top