Follow us on twitter

U bent hier

Wat is de invloed van mijn beroepsverleden op de degressiviteit, indien ik langer dan 12 maanden werkloos ben?

Na het vast gedeelte van 2 maanden (, 2° vergoedingsperiode fase 2A), volgen maanden « toevoeging ingevolge beroepsverleden ». Het aantal toegevoegde maanden [de accolade2B, 21, 22, 23 en 24] in bovenstaand schema is afhankelijk van uw beroepsverleden. Per jaar beroepsverleden krijgt u een schijf van 2 maanden. Na de eerste tien maanden toevoeging (fase 2B), daalt het bedrag van de uitkering om de zes maanden (fases 21 tot 24).

Hebt u minder dan 6 jaar beroepsverleden, dan gaat u van fase 2B onmiddellijk over naar het forfaitbedrag.

Voorbeeld 1

U hebt 6 jaar beroepsverleden. U ontvangt na verloop van het vast gedeelte van 2 maanden, 12 maanden (6x2 maanden) toevoeging: 10 maanden fase 2B en 2 maanden fase 21. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag.

Voorbeeld 2

U hebt 15 jaar beroepsverleden. U ontvangt na het verloop van het vast gedeelte van 2 maanden, 30 maanden (15x2) toevoeging: 10 maanden fase 2B, 6 maanden fase 21, 6 maanden fase 22, 6 maanden fase 23 en 2 maanden fase 24. Daarna ontvangt u het forfaitbedrag.

Top