U bent hier

Wat is de maximumduur van het recht op tijdskrediet met motief?

Afhankelijk van het motief waarvoor het tijdskrediet wordt gevraagd, varieert de maximumduur van het tijdskrediet. Ongeacht de gekozen vorm van tijdskrediet (voltijds, ½ of met 1/5) is de maximumduur de volgende:

 

Motieven

Motieven

Een erkende opleiding volgen

  • Zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar
  • Palliatieve zorgen verstrekken
  • Medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid
  • Zorgen voor uw gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
  • Zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin

MAXIMUMDUUR = 36 maanden

MAXIMUMDUUR = 51 maanden

Opmerking: de periode van tijdskrediet met motief een ‘opleiding volgen' voorzien gedurende maximum 36 maanden (linker kolom van de tabel) en die van 51 maanden voorzien voor de motieven 'zorgen’ gedurende 51 maanden (rechter kolom van de tabel) worden niet samengeteld. De maximumduur van de verschillende vormen van tijdskrediet met motief mag nooit langer zijn dan 51 maanden. Je kunt bijgevolg maximum 51 maanden tijdskrediet genieten met motief als je aan alle voorwaarden voldoet.

Voor de berekening van het resterend krediet worden de periodes van tijdskrediet met motief aangerekend in kalendermaanden, terwijl de periodes van tijdskrediet/loopbaanonderbreking zonder motief evenredig worden aangerekend. De eerste 12 maanden loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder motief in voltijds equivalenten worden echter niet afgetrokken voor de berekening van het recht op het verlof voor de aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.03.2017 en voor de berekening van het recht op de uitkeringen voor de aanvragen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever na 31.05.2017.

Top