U bent hier

Wat is een landingsbaan?

De landingsbaan laat de werknemers toe hun prestaties met 1/5 of 1/2 te verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaan. Je kunt het recht op tijdskrediet bekomen bij je werkgever vanaf 55 jaar of vanaf 50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103).

De uitkeringen van de RVA kunnen daarentegen pas vanaf 60 jaar worden toegekend volgens de algemene regel. Als uitzondering op die regel kunnen de uitkeringen worden toegekend van 55 jaar tot en met 59 jaar, voor zover een intersectoriële en sectoriële cao het gebruik van de afwijkende voorwaarden mogelijk maken. […] 

Cao nr. 156 voorziet in onderbrekingsuitkeringen bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar voor de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2022 . De cao nr. 157 voorziet in hetzelfde voor de periode van 01.01.2023 tot en met 30.06.2023.

Top