U bent hier

Wat is er veranderd voor de aanvragen na 31.05.2017?

In de privésector en voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, d.w.z. voor het statutaire en contractuele personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten, evenals van de openbare instellingen en de verenigingen van publiek recht die ervan afhangen, worden als familieleden beschouwd: de bloedverwanten tot de 2de graad en de aanverwanten tot de 1ste graad.

In de andere sectoren worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd.

Een RVA-kantoor zoeken

Top