U bent hier

Wat gebeurt er wanneer ik mijn ouderschapsverlof beëindig in het midden van een aangevat blok (van 10 maanden, van 5 maanden, 2 maanden of 1 maand) om verlof voor medische bijstand/palliatief verlof te nemen?

Je kunt later het saldo van het aangevatte en niet beëindigde blok in hetzelfde type ouderschapsverlof vragen (volledig, halftijds, 1/5 of 1/10) en dat voor zover alle voorwaarden voor het ouderschapsverlof zijn vervuld (voorwaarde qua leeftijd, anciënniteit en arbeidsregime) op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Opmerking: Het saldo van het blok mag, maar moet niet noodzakelijk, opgenomen worden na het verlof voor medische bijstand/palliatief verlof.

Een RVA-kantoor zoeken

Top