Follow us on twitter

U bent hier

Wat zijn de verschillende mogelijkheden om de arbeidsprestaties te onderbreken of te verminderen?

In alle sectoren (privésector, publieke sector en onderwijs), bestaan er 3 thematische verloven (voltijds, halftijds of 1/5) om aan je specifieke behoeften te voldoen:het ouderschapsverlof (om voor je kinderen te zorgen).  In geval van ouderschapsverlof is tevens de mogelijkheid voorzien om de loopbaan met 1/10e te onderbreken;

  • het ouderschapsverlof (om voor je kinderen te zorgen). In geval van ouderschapsverlof is tevens de mogelijkheid voorzien om de loopbaan met 1/10 te onderbreken;
  • het verlof voor medische bijstand (om te zorgen voor een zwaar ziek familielid of een zwaar ziek gezinslid);
  • het palliatief verlof (om te zorgen voor een persoon die terminaal is).

Er bestaat ook een algemeen stelsel voor het onderbreken of verminderen van de prestaties, dat toegankelijk is ongeacht je leeftijd:

  • tijdskrediet met motief in de privésector. Je aanvraag moet gerechtvaardigd worden met één van de reglementaire motieven (een erkende opleiding volgen, zorgen voor zijn kind, medische zorgen toedienen of palliatieve zorgen verstrekken, enz.);
  • de gewone loopbaanonderbreking, in de openbare sector en het onderwijs.

Ten slotte bestaat er naast het algemene stelsel een eindeloopbaanstelsel dat je toelaat je prestaties te verminderen totdat je met pensioen gaat.

  • in de privésector is het recht op het verlof toegankelijk bij de werkgever vanaf 55 jaar volgens de algemene regel of vanaf 50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103. De RVA-uitkeringen kunnen worden verkregen vanaf 60 jaar, ofwel vanaf 55 jaar voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 en vanaf 57 jaar voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2  voor zover een sectoriële cao werd afgesloten in toepassing van de cao nr. 137.
  • in de publieke sector en het onderwijs is het stelsel toegankelijk vanaf 55 jaar met uitkeringen van de RVA.

Een RVA-kantoor zoeken

Top