U bent hier

Welk formulier moet worden gebruikt voor een aanvraag om tijdskrediet zonder motief (voor de kennisgevingen vóór 01.04.2017)?

Het tijdskrediet zonder motief kon worden verkregen met een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.04.2017. Als dat het geval is, mag de begindatum van het tijdskrediet zonder motief gelegen zijn na 01.04.2017.

Als de aanvraag niet elektronisch wordt ingediend, mogen de onderstaande formulieren (die het ook mogelijk maken een tijdskrediet met motief aan te vragen in geval van schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.04.2017) dus nog worden gebruikt om een tijdskrediet zonder motief aan te vragen.

  • Formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr 103
  • Formulier C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr 103
  • Formulier C61-tijdskrediet 1/5 CAO nr 103

In geval van aanvraag om verlenging, van datum tot datum, met dezelfde breuk van onderbreking van een tijdskrediet zonder motief, dat begonnen is vóór 01.01.2015, moet je een van de volgende formulieren gebruiken:

  • Formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr 103 - oude reglementering
  • Formulier C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr 103 - oude reglementering
  • Formulier C61-tijdskrediet 1/5 CAO nr 103 - oude reglementering

Belangrijke opmerking!

Die formulieren zijn niet meer beschikbaar op de website van de RVA. Als je een van die formulieren nodig hebt, moet je dat vragen aan het RVA-kantoor waarvan je afhangt.

Top