Follow us on twitter

U bent hier

Welke procedure moet worden gevolgd voor het aanvragen van een loopbaanonderbreking of een vermindering van de prestaties?

Tegenover uw werkgever

Je moet je werkgever op voorhand verwittigen binnen een termijn die varieert naargelang van het type loopbaanonderbreking. De kennisgeving moet gebeuren via een aangetekend schrijven of door overhandiging van een brief (waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever) met vermelding van het type loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, tijdskrediet …), de geplande vorm (voltijds, halftijds, 1/5, 1/10) en ook de begin- en einddatum ervan.

Betreffende het tijdskredit, dient je aan deze verwittiging een attest toe te voegen van de periodes van volledige of gedeeltelijke onderbreking die je nog resten in functie van wat je reeds hebt genomen. Je kunt dit attest vragen via de applicatie "BreakatWork": Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Tegenover de RVA

Zodra je je werkgever hebt verwittigd, kun je je aanvraag om loopbaanonderbreking/tijdskrediet of je thematisch verlof indienen, bij voorkeur elektronisch (dat is sneller en ecologischer). De werkgever moet  eerst zijn gedeelte invullen. Nadien moet je jouw deel invullen en de aanvraag terugsturen via de onlinedienst 'Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet'. Je krijgt de beslissing van de RVA in je e-Box: Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Als de elektronische aanvraag niet mogelijk is, kun je de aanvraag indienen via een formulier, dat beschikbaar is op onze website.

Een RVA-kantoor zoeken

Top