U bent hier

Welke procedure moet worden gevolgd voor het aanvragen van een volledige of gedeeltelijke onderbreking van je prestaties?

Tegenover je werkgever

Je moet je werkgever op voorhand verwittigen binnen een termijn die varieert naargelang het type onderbreking. De kennisgeving moet gebeuren via een aangetekend schrijven of door overhandiging van een brief (waarvan het dubbel voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever). Je moet er het type onderbreking in vermelden (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, tijdskrediet …), de geplande breuk (voltijds, halftijds, 1/5, 1/10) en ook de begin- en einddatum ervan.

Betreffende het tijdskrediet dien je aan die kennisgeving een attest toe te voegen van de periodes van volledige of gedeeltelijke onderbreking die je nog resten in functie van wat je reeds hebt genomen. Je kunt dat attest vragen via de applicatie "BreakatWork": Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Tegenover de RVA

Als je werkgever je de gevraagde onderbreking heeft toegekend, kun je je aanvraag indienen bij de RVA, bij voorkeur elektronisch (dat is sneller en ecologischer). De werkgever moet eerst zijn gedeelte invullen. Nadien moet je jouw deel invullen en de aanvraag terugsturen via de onlinedienst 'Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet'. Je krijgt de beslissing van de RVA in je e-Box: Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers).

Als de elektronische aanvraag niet mogelijk is, kun je de aanvraag indienen via een formulier dat beschikbaar is op onze website.

Een RVA-kantoor zoeken

Top