U bent hier

Wie is al dan niet betrokken bij de regionalisering van loopbaanonderbreking in de openbare sector?

De regionalisering van het stelsel van loopbaanonderbreking (algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel) in de openbare sector betreft het lokale, het provinciale, het communautaire en het regionale openbaar ambt, alsook het onderwijs (met uitzondering van de contractuele personeelsleden die onder het tijdskrediet vallen).

De RVA blijft echter, met uitzondering van de Vlaamse openbare sector, die zijn eigen loopbaanonderbrekingsstelsel heeft ingevoerd dat van toepassing is vanaf 02.09.2016, bevoegd tijdens de overgangsperiode die begon op 01.07.2014 tot zolang de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest een eigen reglementering aanneemt voor haar/zijn personeelsleden.

Een RVA-kantoor zoeken

Top