U bent hier

Wie kan dit verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind aanvragen?

De mogelijkheid om verlof te krijgen voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind staat open voor:

  • de werknemer die bloedverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont;
  • de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en instaat voor zijn dagelijkse opvoeding.

Opgelet: Als geen enkele van de voormelde twee categorieën werknemers gebruik kan maken van het verlof, wordt de mogelijkheid om dit verlof aan te vragen uitgebreid:

  • tot de bloedverwant in de 1ste graad van het kind dat niet met hem samenwoont;
  • of, wanneer laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeert dit verlof te nemen, elk familielid van het kind tot de tweede graad.

Een RVA-kantoor zoeken

Top