Cijfers

update: juli 2023

Volledige werkloosheid

TOTAAL - Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen / Niet werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen - Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen - Niet werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen

Tijdelijke werkloosheid energie

Info - Cijfers - Methodologie

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis

Info - Cijfers - Methodologie - Dagelijkse opvolging van het aantal tijdelijk werklozen

Deeltijdse werknemers

Werk en activeringsmaatregelen

Vrijstellingen

Sancties (van 2012 tot 2021)

Verloven

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet (inclusief tijdskrediet corona) - Tijdskrediet corona - Thematische verloven (inclusief corona-ouderschapsverlof) - Corona-ouderschapsverlof

Dienstencheques (tot eind 2015)

Werkzoekende werklozen

Tegen werkloosheid verzekerden en werkloosheidsgraden

Andere

Cijfers volgens statuut, gemeente, arrondissement en provincie