Cijfers

update : januari 2023

Volledige werkloosheid

  • TOTAAL - Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen / Niet werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
  • Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
  • Niet werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen

Deeltijdse werknemers

Werk en activeringsmaatregelen

Vrijstellingen

Sancties (van 2012 tot 2021)

Verloven

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

  • Loopbaanonderbreking
  • Tijdskrediet (inclusief tijdskrediet corona)
  • Tijdskrediet corona
  • Thematische verloven (inclusief corona-ouderschapsverlof)
  • Corona-ouderschapsverlof

Dienstencheques (tot eind 2015)

Werkzoekende werklozen

Tegen werkloosheid verzekerden en werkloosheidsgraden

Andere

Cijfers volgens statuut, gemeente, arrondissement en provincie