Andere

Halftijds brugpensioen

Verdeling volgens geslacht en gewest

Fysieke eenheden (xls)

Bedragen (xls)

Grensarbeiders

Verdeling volgens geslacht, gewest en statuut

Fysieke eenheden (xls)

Bedragen (xls)

Toeslag voor beroepsopleiding

Verdeling volgens geslacht en gewest

Fysieke eenheden (xls)

Bedragen (xls)

Mobiliteitstoeslag

Verdeling volgens geslacht en gewest

Fysieke eenheden (xls)

Bedragen (xls)

PWA-opleidingstoeslag

Verdeling volgens geslacht en gewest

Aantal (xls)

Kinderopvangtoeslag

Fysieke eenheden (xls)

Bedragen (xls)