Arbeidsomgeving en voordelen

Arbeidsomgeving

Als werkgever biedt de RVA:

 • een brede waaier van functies;
 • een uitgebreid opleidingsaanbod, inclusief een onthaalopleiding voor nieuwe medewerkers;
 • een aangename en dynamische werkomgeving in een moderne overheidsorganisatie;
 • een goede bereikbaarheid van de 30 RVA-kantoren met het openbaar vervoer. 

Loon en financiële voordelen

Het loon en de voorgestelde premies worden bepaald door de geldende barema’s in de federale overheid. Uw loon hangt voornamelijk af van het diploma op basis waarvan u wordt aangeworven. Wanneer u bij de RVA tewerkgesteld bent, hebt u ook recht op de volgende voordelen:

Financiële voordelen (zie tekstversie in onderstaande link)

 1. Valorisatie van je professionele werkervaring in de publieke/privésector (in functie van je ervaring en contract)
 2. Vakantiegeld en eindejaarspremie
 3. Eventueel een haard- of standplaatstoelage (van toepassing op inkomens onder bepaalde grensbedragen) 
 4. Gratis woon-werkverkeer en fietsvergoeding
 5. Tweetaligheidspremie onder bepaalde voorwaarden
 6. Maaltijden aan democratische prijzen 
 7. Een maandelijkse telewerkvergoeding 
 8. Sinterklaaspremie van 35 euro per kind
 9. Tussenkomst stages en vakantiekampen

Inlichtingen over de bezoldiging, de premies en de vergoedingen vindt u op www.fedweb.belgium.be.

Balans tussen werk en privé

 

 

U werkt 38u per week (7u36 per dag):

 • 's Morgens kunt u beginnen werken tussen 7.30 u. en 9 u.;
 • 's Avonds kunt u het werk verlaten tussen 16 u. en 18 u.

Als uw functie en arbeidsregime het toelaten, kunt u 1 dag per week telewerken, van thuis uit of vanuit het RVA-kantoor dat het dichtst bij uw woonplaats ligt. Door corona kan die regel herzien worden.

Aan het begin van elk jaar krijgt u standaard 26 verlofdagen en een aantal compensatiedagen. Het is mogelijk om eventuele overuren te recupereren tot maximum 18 extra verlofdagen per jaar.

Tijdens de schoolvakanties organiseert de RVA kinderopvang in Brussel en in sommige RVA-kantoren. 

Welzijn op het werk

Bij de RVA staat welzijn op het werk centraal. U kunt, indien nodig, een beroep doen op de dienst die het welzijn op het werk coördineert en bevordert.

U kunt zich gratis laten inenten tegen de griep tijdens de campagne die door de RVA wordt georganiseerd voor alle personeelsleden.

Als u 50 jaar bent of ouder, krijgt u dienstvrijstelling voor een preventief medisch onderzoek ter opsporing van borst- of prostaatkanker. U hebt ook recht op een financiële tegemoetkoming voor een algemeen preventief medisch onderzoek uitgevoerd door uw huisarts.

U kunt intekenen op een collectieve hospitalisatieverzekering tegen interessante voorwaarden aan een voordelig tarief.

Opleidingen en evaluatiecyclus

De RVA besteedt bijzondere aandacht aan de permanente opleiding van zijn personeelsleden. We beschikken over een eigen opleidingscentrum dat instaat voor de coördinatie van alle opleidingsactiviteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van alle medewerkers.

De evaluatiecyclus omvat minimum 2 gesprekken per jaar waarbij het algemeen functioneren van de medewerker en zijn prestaties geëvalueerd worden. Tijdens die gesprekken is er ruimte voor feedback, kunnen eventueel bijkomende opleidingen besproken worden en kan de realisatie van uw persoonlijke doelstellingen besproken worden.