Nieuwsberichten

draagbare computer
26-04-2018

BreakatWork, de toepassing waarin u kunt bekijken op hoeveel maanden ...

afbeelding van een fiscale fiche
12-04-2018

U kunt de fiscale fiche raadplegen en afdrukken via uw eBox of via uw online ‘dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet’, te bereiken via

Afbeelding van een vrouw en een man die een overeenkomst ondertekenen
10-04-2018

Op 9 april 2018 ondertekenden België en Nederland een samenwerkingsovereenkomst. ..

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2018 (zie tekstversie hieronder)

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in maart 2018 : 357.545 vergoede werklozen (d.i. -5,4% ten opzichte van maart 2017).

  • Brussel: -0,3% 
  • Vlaanderen: -5,8% 
  • Wallonië: -7,1%
  • Mannen: -5,3%
  • Vrouwen: -5,5%
  • Jongeren: -14,3%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.