Nieuwsberichten

16-01-2015

Sinds 15 januari 2015 zal de RVA-website in een nieuwe lay-out verschijnen: de navigatiestructuur wordt aangepast en de look gemoderniseerd.

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet
12-01-2015

In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015.
Om de reglementering goed te begrijpen, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het recht op tijdskrediet bij de werkgever en het recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA tijdens het tijdskrediet.

Werkloosheidsreglementering: wat verandert er op 1 januari?
31-12-2014

In het Belgisch Staatsblad van 31 december werden nieuwe maatregelen in verband met de werkloosheidsverzekering gepubliceerd. Deze maatregelen worden van kracht op 1 januari 2015. Ze voeren het regeerakkoord van 9 oktober 2014 uit.

Een kantoor zoeken

Kerncijfers

In januari daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,7% op jaarbasis.

In december daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,3% op jaarbasis.

In december daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,3% op jaarbasis.

In november daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -2,7% op jaarbasis.

In november daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -2,7% op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.