Nieuwsberichten

Designed by mrsiraphol / Freepik
27-02-2017

De RVA werkt op dit moment (en dat nog tot begin april) aan een verbetering van zijn telefonische dienstverlening. Een voor een worden onze dertig kantoren overgezet naar een nieuwe telefonieleverancier. Normaal gezien zal u daar als klant niets van merken, maar tijdelijke pannes vallen helaas niet uit te sluiten. 

Dank voor uw begrip. 

 
16-02-2017
Op vrijdag 17 februari verhuist Edenred, de uitgiftemaatschappij van de PWA-cheques, haar hoofdzetel in Brussel naar  een nieuw adres:
 
Edenred sa/nv
Vorstlaan 165, bus 9
1160 Brussel
 
20-01-2017

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming zijn het voortaan de gewestinstellingen (VDAB, ACTIRIS, FOREM en ADG) die de actieve beschikbaarheid van de werklozen controleren die onder hun ambtsgebied vallen. De actieve beschikbaarheid is de verplichting voor de werkloze om actief en positief mee te werken aan de acties inzake begeleiding, opleiding, beroepservaring of inschakeling die hem worden voorgesteld door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en om zelf actief naar werk te zoeken door individuele, regelmatige en diverse stappen te ondernemen.

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - januari 2017 (zie tekstversie hieronder)

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in januari 2017: 417.822 vergoede werklozen (d.i. -3,7 % ten opzichte van januari 2017).

  • Brussel: -1,2% 
  • Vlaanderen: -3,7% 
  • Wallonië: -4,7%
  • Vrouwen: -2,9%
  • Mannen: -4,3%
  • Jongeren: -11,6%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.