Nieuwsberichten

Tijdskrediet: nieuwe formulieren
03-04-2015

De aanvraagformulieren voor tijdskrediet werden aangepast aan de nieuwe reglementering en beschikbaar gemaakt op onze website.

19-03-2015

De RVA publiceert ieder jaar een jaarverslag met de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties van het voorbije jaar. 

Het jaarverslag 2014 werd op 19 maart voorgesteld aan de pers en bestaat uit 2 delen: 

16-01-2015

Sinds 15 januari 2015 zal de RVA-website in een nieuwe lay-out verschijnen: de navigatiestructuur wordt aangepast en de look gemoderniseerd.

Een kantoor zoeken

Kerncijfers

In februari daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,5% op jaarbasis.

In januari daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,7% op jaarbasis.

In december daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,3% op jaarbasis.

In december daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,3% op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.