Nieuwsberichten

12-04-2017

U kunt de fiscale fiche raadplegen en afdrukken via uw eBox of via ...

29-03-2017

In toepassing van cao nr. 103 kan het recht op verlof in het kader van een tijdskrediet “landingsbaan” bij de werkgever vanaf 55 jaar ...

29-03-2017

De wet van 5 maart 2017 (BS: 15/03/2017) betreffende werkbaar en wendbaar werk (“wet Peeters” genaamd)...

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - maart 2017

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in maart 2017: 377.930 vergoede werklozen (d.i. -3,5 % ten opzichte van maart 2016).

  • Vlaanderen: -3,1% 
  • Wallonië: -4,6%
  • Brussel: -1,5% 
  • Vrouwen: -2,4%
  • Mannen: -4,3%
  • Jongeren: -12,6%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.