Nieuwsberichten

BreakatWork: bekijk hoeveel maanden u nog kan opnemen?
07-02-2018

De RVA lanceert de nieuwe toepassing BreakatWork...

07-12-2017

De fipronil-crisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, ...

01-12-2017

Sinds 1 december zijn de formulieren 'C61 – ouderschapsverlof' en 'C61 OB – ouderschapsverlof' gewijzigd.

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.