Nieuwsberichten

23-05-2016

De RVA droeg begin 2016 een aantal opdrachten over naar de gewestelijke diensten. In de loop van 2016 en 2017 zullen nog een aantal opdrachten geregionaliseerd worden. Een kort overzicht.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/03/2016 verlengd tot 30/06/2016 - NIEUWE UPDATE
22-04-2016

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingeroepen voor de werknemers die hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren als gevolg van de terreuraanslagen van 22/03/2016 op de luchthaven van Brussel-Nationaal en in de metro van Brussel.
versie 22/04/2016

14-04-2016

Op maandag 21 maart 2016 kreeg de website van de RVA het Anysurfer-label. Voortaan zal u onderaan elke pagina dan ook het volgende logo te zien krijgen:

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

Werkloosheid - April 2016 (zie tekstversie hieronder)

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in april 2016:  397.413 vergoede werklozen, d.i. -2,8% op jaarbasis.

  • Wallonië: -3,2%
  • Brussel: -4%
  • Vlaanderen: -2%
  • Jongeren: -9,6%
  • Vrouwen: -3%
  • Mannen: -2,7%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.