Nieuwsberichten

30-06-2017

De uitkeringen voor het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof zijn gewijzigd vanaf 01.06.2017.

09-06-2017

Nieuwigheden in werking getreden op 01.06.2017

zandloper en verzorgers handen
07-06-2017

Sinds 01 juni 2017 stelt de RVA nieuwe aanvraagformulieren ter beschikking indien u een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of een palliatief verlof wil bekomen...

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - mei 2017 (zie tekstversie hieronder)

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in mei 2017: 363.604 vergoede werklozen (d.i. -10,7% ten opzichte van mei 2016).

  • Brussel: -6,1% 
  • Vlaanderen: -11,6% 
  • Wallonië: -11,8%
  • Vrouwen: -10%
  • Mannen: -11,4%
  • Jongeren: -23,5%

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.