Nieuwsberichten

01-09-2015

Vanaf 01 september 2015 wordt het Vlaams Gewest bevoegd voor de behandeling van de dossiers start- en stagebonus die tot het Vlaams Gewest behoren.

17-08-2015

Bent u op het ogenblik van uw aanvraag om uitkeringen jonger dan 21 jaar, dan moet u met ingang van 1 september 2015 een bijkomende voorwaarde vervullen om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

16-07-2015

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft als eerste federale overheidsdienst een ‘Investors in People’-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

Een kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2015

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.