Nieuwsberichten

30-06-2015

De RVA heeft de folder "Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen" bijgewerkt. In deze folder staat de lijst van studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en waarvoor de RVA een vrijstelling verleent aan de werkloze die een van deze opleidingen volgt.

10-06-2015

Bent u op het ogenblik van uw aanvraag om uitkeringen jonger dan 21 jaar, dan moet u met ingang van 1 september 2015 een bijkomende voorwaarde vervullen om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

01-06-2015

U kunt de fiscale fiche altijd raadplegen en afdrukken via uw eBox of via uw online ‘dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet’, beide te bereiken via mysocialsecurity.be.

Een kantoor zoeken

Kerncijfers

In mei daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -4,4% op jaarbasis.

In april daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -8,4% op jaarbasis.

In maart daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -10,5% op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.