Nieuwsberichten

16-07-2015

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft als eerste federale overheidsdienst een ‘Investors in People’-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

14-07-2015

Een nieuwe RVA-studie heeft uitgewezen dat er recent een einde is gekomen aan een jarenlange daling van het aandeel samenwonenden in de volledige werkloosheid.

30-06-2015

De RVA heeft de folder "Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen" bijgewerkt. In deze folder staat de lijst van studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en waarvoor de RVA een vrijstelling verleent aan de werkloze die een van deze opleidingen volgt.

Een kantoor zoeken

Kerncijfers

In mei daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -4,4% op jaarbasis.

In april daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -8,4% op jaarbasis.

In maart daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -10,5% op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.