Nieuwsberichten

24-11-2015

Ingevolge een beslissing van de regering is het veiligheidsniveau in het Brussels Gewest sinds de nacht van vrijdag 20/11/2015 of zaterdag 21/11 vastgesteld op 4, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van het land geldt niveau 3.

20-10-2015

Laat ons weten wat u vindt van de nieuwe website van de RVA. Het invullen van de enquête vraagt slechts enkele minuten van uw tijd en u helpt ons om onze website nog te verbeteren.

29-09-2015

Momenteel kan een werkgever nog kiezen of hij een aangifte van een sociaal risico in verband met werkloosheid, arbeidsongeval of ziekte via een papieren formulier of elektronisch verricht. Vanaf 01/01/2016 wordt stapsgewijs de verplichting ingevoerd om die aangiftes (ASR’s) elektronisch te verrichten.

Een kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2015

Het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen daalde opnieuw: - 13,2 % op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.