Nieuwsberichten

10-08-2017

De fipronil-crisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, ...

01-08-2017

Met onze nieuwe reeks "Spotlight" wil de RVA regelmatig een onderwerp uit de werkloosheidsverzekering nader toelichten. De onderwerpen kunnen sterk variëren, maar het zullen altijd topics zijn die ...

30-06-2017

De uitkeringen voor het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof zijn gewijzigd vanaf 01.06.2017.

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.