Nieuwsberichten

De RVA en het FSO opnieuw bekroond met 5 sterren
19-07-2016

Bbest, de officiële partner van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in de Benelux, heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) opnieuw bekroond

Een werkkaart (activakaart) of een vrijstelling nodig? Bij wie moet u zijn?
08-07-2016

Afgifte van activakaarten, startbaankaarten en herstructureringen
Voor Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap blijft de RVA de kaarten nog uitgeven. De activakaart (= werkkaart) kunt u bekomen via het RVA-kantoor uit uw regio en niet langer online.

04-07-2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd, wat de economische werkloosheid voor bedienden betreft (BS 23.05.2016, IW 02.06.2016). 

De wet voorzag reeds dat de onderneming erkend kan worden als onderneming in  moeilijkheden als ze kan aantonen dat haar omzet, haar productie of het aantal bestellingen met 10% is gedaald in vergelijking met ofwel het jaar 2008 ofwel een van de twee jaren die de aanvraag om economische werkloosheid voorafgaan. 

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.