Nieuwsberichten

04-02-2016

Deze nieuwe RVA-studie schetst de evolutie van de vergoede volledige werkloosheid sinds 1954 tot nu.

30-12-2015

Op 1 januari worden een aantal opdrachten, die de RVA vroeger uitvoerde, overgedragen naar de gewesten en gemeenschappen.

29-12-2015

Bovenop de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale staat naar de Gewesten, in uitvoering van de 6de staatshervorming, gaat de RVA momenteel over tot een reorganisatie van zijn diensten.

Een RVA-kantoor zoeken

KERNCIJFERS

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde opnieuw in december 2015:  377.830 vergoede werklozen, d.i. - 11,2 % op jaarbasis.

  • Wallonië: - 14,9 %
  • Brussel: -14,9 %
  • Vlaanderen: - 5,2 %
  • Jongeren: - 19,9 %
  • Vrouwen: - 12,8 %
  • Mannen: -9,8 %

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.