Nieuwsberichten

17-08-2015

Bent u op het ogenblik van uw aanvraag om uitkeringen jonger dan 21 jaar, dan moet u met ingang van 1 september 2015 een bijkomende voorwaarde vervullen om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen.

16-07-2015

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft als eerste federale overheidsdienst een ‘Investors in People’-label gekregen. Dit internationaal gereputeerde human ressourceslabel is een officiële erkenning van de Rijksdienst als aantrekkelijke werkgever.

14-07-2015

Een nieuwe RVA-studie heeft uitgewezen dat er recent een einde is gekomen aan een jarenlange daling van het aandeel samenwonenden in de volledige werkloosheid.

Een kantoor zoeken

KERNCIJFERS

De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2015

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.