Nieuwsberichten

10-05-2015

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt indien zij mantelzorg verrichten.

05-05-2015

Indien u als werkloze deeltijds werk hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA.

Tijdskrediet: nieuwe formulieren
03-04-2015

De aanvraagformulieren voor tijdskrediet werden aangepast aan de nieuwe reglementering en beschikbaar gemaakt op onze website.

Een kantoor zoeken

Kerncijfers

In maart daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -10,5% op jaarbasis.

In februari daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,5% op jaarbasis.

In januari daalde het aantal uitkeringsgerichtigde werklozen opnieuw: -6,7% op jaarbasis.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.