Onthaal

Welkom bij de toepassing "Interactieve Statistieken".

In het menu links zijn de populaties van de werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, tijdelijk werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking (exclusief het zorgkrediet), tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatieve zorgen, medische bijstand en mantelzorg) beschikbaar..

Aan de hand van drie tabbladen kan u gegevens per maand of jaar, reeksen en grafieken opvragen.

Voor de volledigheid is de populatie "Alle uitkeringsgerechtigden" toegevoegd.

Er werd ook een rubriek "Werkloosheidsgraad" opgenomen evenals een ratio tijdelijke werkloosheid en een ratio loopbaanonderbreking.

U kan nog steeds onze standaardtabellen (o.a. per gemeente) consulteren. Deze zijn terug te vinden in de rubriek "Cijfers".

Voor definities, afkortingen en statistische regels kan u terecht op onze pagina "Methodologie".


U wenst meer informatie of extra cijfers?
U heeft vragen over de methodologie?
Neem gerust contact op met de directie Statistieken, via dit "contactformulier".

Bewerking in uitvoering ...
Bewerking in uitvoering ...