Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) – Wat verandert er vanaf 2015?

Infoblad

T149

Laatste update
01-01-2017

Waarover gaat dit infoblad?

De regering heeft beslist om vanaf 01.01.2015:

 • de voorwaarden van de verschillende SWT-stelsels te verstrengen;
 • de verplichtingen waaraan SWT-ers moeten voldoen, uit te breiden.

Deze maatregelen treden samen met andere maatregelen van de vorige regering in werking.

Daardoor wordt het stelsel van het SWT fundamenteel gewijzigd.

U vindt hierna een overzicht van de verschillende wijzigingen.

De wijzigingen in de toegangsvoorwaarden van de verschillende stelsels belangen enkel de werknemers aan die vanaf 01.01.2015 hun SWT aanvragen.

De wijzigingen in de verplichtingen van de SWT-ers belangen iedereen aan, dus ook de werknemers die reeds met SWT waren vertrokken in het verleden.

De verschillende stelsels

 Schematisch overzicht: wat verandert er?

Welk stelsel?

Voorwaarden in 2014?

Voorwaarden vanaf 2015?

Algemeen stelsel (CAO17)

Leeftijd: 60 jaar

Beroepsverleden:

- mannen: 35 jaar

- vrouwen: 28 jaar

Leeftijd: 62 jaar

Beroepsverleden:

- mannen: 40 jaar

- vrouwen: 31 jaar

Stelsel vanaf 58 jaar met lange carrière

Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 38 jaar

Verdwijnt

Stelsel vanaf 58 jaar in een zwaar beroep

Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar

Ongewijzigd

Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenen

Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar

Ongewijzigd

Stelsel vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden

Leeftijd: 56 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar

Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar

Stelsel vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden (+ 20 jaar nachtarbeid of ongeschiktheid in de bouwsector)

Leeftijd: 56 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

Erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden

Leeftijd: 53 jaar
Beroepsverleden: 10/20 jaar

Leeftijd: 55 jaar
Beroepsverleden: 10/20 jaar

Erkenning van het bedrijf als zijnde in herstructurering

Leeftijd: 55 jaar
Beroepsverleden: 10/20 jaar

Leeftijd: 55 jaar
Beroepsverleden: 10/20 jaar

Opgelet: de voorwaarden in de verschillende stelsels zullen in de volgende jaren verder verstrengd worden. Meer uitleg vindt u hierna.

Algemene stelsels

De regeling vanaf 60 jaar?

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 60 jaar;
 • met in 2014 een beroepsverleden van 35 jaar voor mannen en 28 jaar voor vrouwen;
 • op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad (de CAO nr. 17) of een sectorale of ondernemings-CAO.
Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:
60 jaar
én
- voor mannen: 35 jaar beroepsverleden
- voor vrouwen: 28 jaar beroepsverleden

Voorwaarde:
62 jaar
én
- voor mannen: 40 jaar beroepsverleden
- voor vrouwen: 31 jaar beroepsverleden (dit wordt elk jaar, tot 2024, met één jaar opgetrokken (-> 40 jaar in 2024)

Kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar?

Eerste uitzondering: u voldoet aan de voorwaarden in 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar indien u:

 • uiterlijk op 31.12.2014
  én
 • tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst,

 gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult:

 • u bent 60 jaar
  én
 • u bewijst als man 35 jaar en als vrouw 28 jaar beroepsverleden

Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen.

Dit noemen we het "kliksysteem".

Voorbeeld:
U bent een man. U bent geboren in 1954 en bent dus 60 jaar in 2014. U hebt in 2014 36 jaar beroepsverleden.
U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 61 jaar bent.
U kunt met SWT vertrekken, want u was op 31.12.2014 60 jaar en u bewees toen ook al minstens 35 jaar beroepsverleden.

Tweede uitzondering: u bent ontslagen vóór 2015?

U kunt nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar indien u:

 • bent ontslagen vóór 01.01.2015
  én
 • 60 jaar bent, uiterlijk op 31.12.2016, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  Uitzondering: indien uw theoretische (niet verlengde) opzegtermijn, vastgesteld op basis van de wet of van een CAO, een einde neemt na 31.12.2016, mag u de leeftijd van 60 jaar ook bereiken op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • als man 40 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst een einde neemt (tussen 31 en 40 jaar)

Voorbeeld:
U bent een man. U bent geboren op 12.03.1956.
U bent ontslagen in december 2014; uw opzegtermijn loopt af in april 2016.
U bent op 12.03.2016 60 jaar, dit is uiterlijk op 31.12.2016 en tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 jaar beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Derde uitzondering: u bent ontslagen tijdens een "lopende CAO 60 jaar"?

Onder "lopende CAO 60 jaar" verstaan we:

 • een sectorale of ondernemings-CAO (niet de CAO nr. 17)
  én
 • die de leeftijd van 60 jaar voorziet
  én
 • die is gesloten én neergelegd vóór 01.07.2015
  (elke CAO moet worden neergelegd op (= "overgemaakt aan") de griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg)
  én
 • die uiterlijk op 01.01.2015 in werking treedt

U kunt nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar indien u:

 • bent ontslagen tijdens die "lopende CAO"
  én
 • 60 jaar bent, uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • als man 40 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst een einde neemt (tussen 31 en 40 jaar)

Voorbeeld:
Er is in uw bedrijf op 20.10.2014 een CAO gesloten die geldig is vanaf 01.01.2015 tot en met 31.12.2016. Deze CAO is op 27.11.2014 neergelegd.
U bent een man. U bent geboren op 12.03.1956.
U wordt ontslagen in februari 2015; uw opzegtermijn loopt af in april 2016.
U bent op 12.03.2016 60 jaar, dit is uiterlijk op 31.12.2016 (einddatum CAO) en tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 jaar beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Vierde uitzondering: u bent ontslagen na een "lopende CAO 60 jaar"?

Onder "lopende CAO 60 jaar" verstaan we:

 • een sectorale of ondernemings-CAO (niet de CAO nr. 17)
  én
 • die de leeftijd van 60 jaar voorziet
  én
 • die is gesloten én neergelegd vóór 01.07.2015
  (elke CAO moet worden neergelegd op (= "overgemaakt aan") de griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg)
  én
 • die uiterlijk op 01.01.2015 in werking treedt

U kunt nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar indien u:

 • bent ontslagen na die "lopende CAO"
  én
 • 60 jaar bent, uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • als man 40 jaar beroepsverleden bewijst uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  als vrouw het beroepsverleden bewijst dat wordt geëist in het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst een einde neemt (tussen 31 en 40 jaar), en dit uiterlijk op het einde van die CAO, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst

De regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan?

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 58 jaar;
 • met een beroepsverleden van 38 jaar in 2014;
 • op basis van een sectorale of ondernemings-CAO.
Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:
58 jaar
én
38 jaar beroepsverleden

De regeling bestaat niet meer

Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u:

 • uiterlijk op 31.12.2014
  én
 • tevens op het einde van uw arbeidsovereenkomst

gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult:

 • u bent 58 jaar
  én
 • u bewijst 38 jaar beroepsverleden

Het is daarbij niet van belang of u vóór 2015, dan wel na 2014 bent ontslagen.
Dit noemen we het "kliksysteem".

Voorbeeld 1:
U bent geboren in 1956 en bent dus 58 jaar in 2014. U hebt in 2014 al 40 jaar beroepsverleden.
U wordt ontslagen in 2015, wanneer u 59 jaar bent.
U kunt met SWT vertrekken, want u was op 31.12.2014 58 jaar en u bewees toen ook al minstens 38 jaar beroepsverleden.

Voorbeeld 2:
U bent geboren in 1956 en bent dus 58 jaar in 2014. U hebt in 2014 37 jaar beroepsverleden.
U bent ontslagen in 2014.
U kunt niet met SWT vertrekken, want u bewijst op 31.12.2014 geen 38 jaar beroepsverleden. U bereikt dit beroepsverleden immers pas in 2015. Het is daarbij zonder belang dat u het beroepsverleden van 38 jaar wel zou bereiken op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

De regeling vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 56 jaar;
 • met een beroepsverleden van 40 jaar;
 • op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Voor de periode 2015-2016 heeft de Nationale Arbeidsraad zo een CAO gesloten, de CAO nr. 115.

Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:
56 jaar
én
40 jaar beroepsverleden

Voorwaarde:
58 jaar
én
40 jaar beroepsverleden

Opmerking: de leeftijd kan verder worden opgetrokken tot 60 jaar vanaf 01.01.2017.

Opgelet: de Nationale Arbeidsraad heeft op het ogenblik van de redactie van dit infoblad nog géén CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat u vanaf 2017 geen recht op SWT meer kunt openen, behalve indien u bent ontslagen vóór 2017 én de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt op 31.12.2016 en ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u:

 • bent ontslagen vóór 01.01.2016
   én
 • 56 jaar bent, uiterlijk op 31.12.2015, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • 40 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst

Voorbeeld:
U bent geboren in 1959.
U wordt ontslagen in december 2015; uw opzegtermijn loopt af in april 2016.
U bent op 31.12.2015 56 jaar.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 40 jaar beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014.

Specifieke stelsels 

De regeling vanaf 58 jaar – zwaar beroep? 

Wat houdt die regeling in? 

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 58 jaar;
 • met een beroepsverleden van 35 jaar;
 • op basis van een sectorale of ondernemings-CAO;
 • indien u hebt gewerkt in een zwaar beroep: ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar, ofwel 7 jaar in de laatste 15 jaar.

Momenteel zijn er drie soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep":

 • nachtarbeid;
 • ploegenarbeid;
 • onderbroken diensten.
Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:
58 jaar
én
35 jaar beroepsverleden
én
5/7 jaar zwaar beroep

Voorwaarde:
58 jaar
én
35 jaar beroepsverleden
én
5/7 jaar zwaar beroep

De regeling blijft momenteel dus ongewijzigd.

Opmerking: de leeftijd van 58 jaar kan worden opgetrokken tot 60 jaar, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer.

De regeling vanaf 58 jaar – medische redenen? 

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 58 jaar;
 • met een beroepsverleden van 35 jaar;
 • op basis van een CAO gesloten in de Nationale Arbeidsraad;
 • indien u mindervalide bent of ernstige medische problemen hebt.

Het is een geneesheer van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroepsziekten die zal vaststellen of u aan die laatste voorwaarde voldoet.

Voor de periode 2015-2016 heeft de Nationale Arbeidsraad zo een CAO gesloten, de CAO nr. 114.

 Wat verandert er?

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:
58 jaar
én
35 jaar beroepsverleden
én
mindervalide of ernstige medische problemen

Voorwaarde:
58 jaar
én
35 jaar beroepsverleden
én
mindervalide of ernstige medische problemen

De regeling blijft momenteel dus ongewijzigd.

Opgelet: de Nationale Arbeidsraad heeft op het ogenblik van de redactie van dit infoblad nog géén CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat u vanaf 2017 geen recht op SWT meer kunt openen, behalve indien u bent ontslagen vóór 2017 én de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt op 31.12.2016 en ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

De regeling vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden? 

Wat houdt die regeling in? 

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 57 jaar;
 • met een beroepsverleden van 38 jaar;
 • op basis van een CAO die ten laatste op 31.08.1987 is neergelegd.
Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:

57 jaar

én

38 jaar beroepsverleden

De regeling bestaat niet meer

Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u:

 • bent ontslagen vóór 01.01.2015
  én
 • 57 jaar bent, uiterlijk op 31.12.2014, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • 38 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst

Voorbeeld:

U bent geboren in 1957.
U bent ontslagen in december 2014. Uw opzegtermijn loopt af in april 2015.
U bent op 31.12.2014 57 jaar.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 38 jaar beroepsverleden bewijst, kunt u nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014.

De regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid / zwaar beroep?

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 56 jaar;
 • met een beroepsverleden van 33 jaar;
 • op basis van een sectorale CAO;
 • indien u 20 jaar nachtarbeid bewijst.
Wat verandert er?

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:

56 jaar

én

33 jaar beroepsverleden

én

20 jaar nachtarbeid

Voorwaarde:

58 jaar

én

33 jaar beroepsverleden

én:

- ofwel 20 jaar nachtarbeid

- ofwel 5/7 jaar gewerkt in een zwaar beroep

Opmerking: de leeftijd van 58 jaar kan worden opgetrokken tot 60 jaar, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer.

De regeling is nu ook toepasselijk op werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep: ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar, ofwel 7 jaar in de laatste 15 jaar.

Momenteel zijn 3 soorten beroepen die we beschouwen als een "zwaar beroep":

 • nachtarbeid;
 • ploegenarbeid;
 • onderbroken diensten.

Opgelet: op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat u vanaf 2017 geen recht op SWT meer kunt openen, behalve indien u bent ontslagen vóór 2017 én de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt op 31.12.2016 en ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u:

 • bent ontslagen vóór 01.01.2015
  én
 • 56 jaar bent, uiterlijk op 31.12.2014, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • 33 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • 20 jaar nachtarbeid bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst

Voorbeeld:

U bent geboren in 1958.
U bent ontslagen in december 2014. Uw opzegtermijn loopt af in april 2015.
U bent op 31.12.2014 56 jaar.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 jaar beroepsverleden én 20 jaar nachtarbeid bewijst, kunt u nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014.

De regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector?

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • vanaf de leeftijd van 56 jaar;
 • met een beroepsverleden van 33 jaar;
 • op basis van een CAO in de bouwsector;
 • indien u een attest hebt, gegeven door de arbeidsgeneesheer, waaruit blijkt dat u ongeschikt bent om uw beroepsactiviteit verder te zetten.
Wat verandert er? 

Regeling in 2014?

Regeling vanaf 2015?

Voorwaarde:

56 jaar

én

33 jaar beroepsverleden

én

ongeschikt in de bouwsector

Voorwaarde:

58 jaar

én

33 jaar beroepsverleden

én:

ongeschikt in de bouwsector

Opmerking: de leeftijd van 58 jaar kan worden opgetrokken tot 60 jaar, maar er is nog niet bepaald vanaf wanneer.

Opgelet: op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat u vanaf 2017 geen recht op SWT meer kunt openen, behalve indien u bent ontslagen vóór 2017 én de leeftijd van 58 jaar hebt bereikt op 31.12.2016 en ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst.

Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?

U kunt nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014 indien u:

 • bent ontslagen vóór 01.01.2015
  én
 • 56 jaar bent, uiterlijk op 31.12.2014, maar ook op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • 33 jaar beroepsverleden bewijst op het einde van uw arbeidsovereenkomst
  én
 • op het einde van uw arbeidsovereenkomst over het attest beschikt van de arbeidsgeneesheer waaruit uw ongeschiktheid blijkt

Voorbeeld:

U bent geboren in 1958.
U bent ontslagen in december 2014. Uw opzegtermijn loopt af in april 2015.
U bent op 31.12.2014 56 jaar.
Indien u op het einde van uw opzegtermijn 33 jaar beroepsverleden én een attest van ongeschiktheid hebt, kunt u nog met SWT vertrekken op basis van de regeling 2014.

De bedrijven erkend als zijnde in herstructurering/moeilijkheden?

Wat houdt die regeling in?

Het betreft de regeling die het mogelijk maakt(e) met SWT te vertrekken:

 • op basis van een erkenning door de minister van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering;
 • vanaf de leeftijd van 55 jaar (herstructurering) of 53 jaar (moeilijkheden);
 • met een beroepsverleden van ofwel 10 jaar in de sector, gelegen in de laatste 15 jaar, ofwel 20 jaar in het algemeen (dus ook buiten de sector);
 • op basis van een CAO in de onderneming.
Wat verandert er? 

De leeftijd wordt in fases opgetrokken en wel als volgt:

Jaar

In herstructurering

In moeilijkheden

2014

55

53

2015

55 (ongewijzigd)

55

2016

56

56

2017

57

57

2018

58

58

2019

59

59

2020

60

60

Onder voorwaarden kan de leeftijd op 55 jaar behouden blijven. Daarvoor moet de Nationale Arbeidsraad een CAO sluiten. Voor de periode 2015-2016 heeft de Nationale Arbeidsraad zo een CAO gesloten, de CAO nr. 117.

Opgelet: uw werkgever moet in zijn ondernemings-CAO in het kader van de erkenning wel uitdrukkelijk verwijzen naar die CAO nr. 117 om de leeftijd in uw bedrijf op 55 jaar te houden.

Opgelet: de Nationale Arbeidsraad heeft op het ogenblik van de redactie van dit infoblad nog géén CAO gesloten voor de periode 2017-2018, die het mogelijk maakt vanaf een lagere dan de reglementaire leeftijd met SWT te vetrekken. Dat betekent dat u vanaf 2017 het recht op SWT slechts kunt openen vanaf de leeftijd van 57 jaar, behalve indien de aanvangsdatum van de periode van erkenning van het bedrijf een aanvang nam vóór 2017.

Kunt u nog gebruik maken van een regeling geldig in een vorig jaar?

Indien er een collectief ontslag is aangekondigd, moet u op de datum van de aankondiging van dat collectief ontslag de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat.

Indien er geen collectief ontslag is aangekondigd moet u:

 • op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken die in de erkenningsbeslissing van de minister staat. Dit is de leeftijd geldig in het jaar waarin de begindatum van de erkenningsperiode ligt
  én
 • bovendien op het einde van uw arbeidsovereenkomst de leeftijd bereiken geldig in het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst eindigt

Voorbeeld 1:

Uw bedrijf is erkend als zijnde in herstructurering. Uw werkgever heeft op 21.04.2017 een collectief ontslag aangekondigd.
De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing een minimumleeftijd van 57 jaar (leeftijd in 2017).
U bent geboren op 30.03.1960. U bent op 21.04.2017 dus 57 jaar.
Indien u aan de andere voorwaarden voldoet (bv. beroepsverleden), kunt u met SWT vertrekken op basis van de regeling 57 jaar, zelfs indien uw arbeidsovereenkomst maar in 2018 of 2019 zou eindigen (en de leeftijd dan 58 of 59 jaar zou zijn).

Voorbeeld 2:

Uw bedrijf is erkend als zijnde in moeilijkheden. Uw werkgever heeft geen collectief ontslag aangekondigd.
De minister vermeldt in zijn erkenningsbeslissing (in 2017) dat de erkenning loopt gedurende de periode vanaf 01.04.2017 tot en met 31.03.2018. Hij voorziet een minimumleeftijd van 57 jaar (leeftijd in 2017).
U bent geboren op 30.03.1960. U bent op 30.03.2017 dus 57 jaar.
Uw arbeidsovereenkomst loopt af op 28.02.2018. Op dat moment is de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken tot 58 jaar. U bent op 28.02.2018 nog geen 58 jaar.
U kunt niet met SWT vertrekken op basis van de erkenning.

Wat zijn uw verplichtingen als SWT-er?

Aangepaste beschikbaarheid?

Wat houdt aangepaste beschikbaarheid in?

Het betreft een nieuwe notie.

Aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat u:

 • ingeschreven bent/blijft als werkzoekende;
 • passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden;
 • uw werk niet mag verlaten zonder wettige reden;
 • niet mag zijn ontslagen wegens uw foutieve houding;
 • zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer u door de gewestinstelling was opgeroepen;
 • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat u door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden.

Daarnaast zal de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling u begeleiden in het kader van een individueel actieplan. Die instelling zal u een actieplan voorstellen uiterlijk 9 maanden na de aanvang van uw werkloosheid.

De acties zijn aangepast aan uw individuele competenties en ervaring. Het zal regelmatig worden opgevolgd. Na één jaar volgt een globale evaluatie. 

De SWT-er die zijn verplichtingen niet nakomt, kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het recht op uitkeringen. 

Vanaf 2015 moet elke SWT-er aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Daarop bestaan bepaalde uitzonderingen.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?

Algemeen

U moet in principe aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Afhankelijk van het SWT-stelsel dat op u van toepassing is (zie hierboven, vanaf pagina 1: "De verschillende stelsels"), kunt u op basis van uw ontslagdatum, uw leeftijd of uw beroepsverleden worden vrijgesteld van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid.

De SWT-regeling vanaf 62 jaar?

In de rubriek "De regeling vanaf 60 jaar?" is uitgelegd dat de werknemer die niet aan de voorwaarden van de overgangsregeling voldoet om SWT te krijgen vanaf 60 jaar, slechts vanaf 62 jaar aanspraak kan maken op het SWT.

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "62 jaar", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u 43 jaar beroepsverleden bewijst. U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven;

of

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015.
De SWT-regeling vanaf 60 jaar?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De regeling vanaf 60 jaar?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "60 jaar", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst. U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven;

of

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015.

of

 • indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar de SWT-voorwaarden hebt "vastgeklikt" op basis van de regeling vóór 2015 (zie: "Kunt u nog met SWT vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar?" >> "Eerste uitzondering: u voldoet aan de voorwaarden in 2014?").

De SWT-regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De SWT-regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "58 jaar – lange loopbaan", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015;

of

 • indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar de SWT-voorwaarden hebt "vastgeklikt" op basis van de regeling vóór 2015 (zie: "De SWT-regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan?" >> "Kunt u nog gebruik maken van de regeling 2014?").
De SWT-regeling vanaf 58 jaar met een zwaar beroep?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De regeling vanaf 58 jaar – zwaar beroep?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "58 jaar – zwaar beroep", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015.

of

 

In 2015-2016

Vanaf 2017 (*)

 • indien u 60 jaar bent

of

 • indien u 40 jaar beroepsverleden bewijst
 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

(*) Opgelet: om vanaf 2017 nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad een CAO sluiten die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken vanaf een lagere dan de reglementaire leeftijd. Op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén dergelijke CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat een aanvraag om vrijstelling vanaf 2017 niet meer mogelijk is en u aangepast beschikbaar moet blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling vanaf 58 jaar met medische redenen?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De regeling vanaf 58 jaar – medische redenen?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "58 jaar – medische redenen", dan kunt u worden vrijgesteld, zonder aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen. 

U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven. 

De SWT-regeling vanaf 56/58/60 jaar met 40 jaar beroepsverleden?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De regeling vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden". 

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "56/58/60 jaar met 40 jaar beroepsverleden", dan kunt u worden vrijgesteld: 

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015. 

of

 

In 2015-2016

Vanaf 2017 (*)

 • indien u 60 jaar bent

of

 • indien u 40 jaar beroepsverleden bewijst
 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

(*) Opgelet: om vanaf 2017 nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad een CAO sluiten die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken vanaf een lagere dan de reglementaire leeftijd. Op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén dergelijke CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat een aanvraag om vrijstelling vanaf 2017 niet meer mogelijk is en u aangepast beschikbaar moet blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling vanaf 56/58 jaar met 33 jaar beroepsverleden?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek " De regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "56/58 jaar met 33 jaar beroepsverleden", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • indien u ontslagen bent vóór 01.01.2015.

of

 

In 2015-2016

Vanaf 2017 (*)

 • indien u 60 jaar bent

of

 • indien u 40 jaar beroepsverleden bewijst
 • indien u 62 jaar bent

of

 • indien u 42 jaar beroepsverleden bewijst

U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

(*) Opgelet: om vanaf 2017 nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad een CAO sluiten die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken vanaf een lagere dan de reglementaire leeftijd. Op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén dergelijke CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat een aanvraag om vrijstelling vanaf 2017 niet meer mogelijk is en u aangepast beschikbaar moet blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De SWT-regeling in het kader van de erkenning van het bedrijf?

Deze regeling is hiervoor besproken in de rubriek "De bedrijven erkend als zijnde in herstructurering/moeilijkheden?".

Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "erkend bedrijf", dan kunt u worden vrijgesteld:

 • wanneer de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 09.10.2014:
  Op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding:
  • bent u ofwel 58 jaar?
  • bewijst u ofwel 38 jaar beroepsverleden?
 

Ja?

Nee

 • Automatische vrijstelling

Vrijstelling op aanvraag vanaf het ogenblik dat u:

 • ofwel 60 jaar wordt
 • ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijst
 •  wanneer de begindatum van de periode van erkenning gelegen is na 08.10.2014:
  indien u:
  • ofwel 60 jaar bent;
  • ofwel 38 jaar beroepsverleden bewijst.
   U moet deze vrijstelling op basis van leeftijd/beroepsverleden aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven.

Opgelet: indien de begindatum van de erkenningsperiode gelegen is na 31.12.2014, moet uw werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten waarin hij uitdrukkelijk verwijst naar de CAO nr. 117, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Opgelet: om vanaf 2017 nog vrijgesteld te kunnen worden, moet de Nationale Arbeidsraad een CAO sluiten die het mogelijk maakt met SWT te vertrekken vanaf een lagere dan de reglementaire leeftijd. Op het ogenblik van de redactie van dit infoblad is er nog géén dergelijke CAO gesloten voor de periode 2017-2018. Dat betekent dat een aanvraag om vrijstelling vanaf 2017 niet meer mogelijk is en u aangepast beschikbaar moet blijven tot de leeftijd van 65 jaar.

De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel?

Wat houdt deze verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel in?

Wanneer een werkgever een collectief ontslag aankondigt, moet hij meestal een tewerkstellingscel oprichten. In deze cel worden de werknemers die ontslagen zijn in het kader van het collectief ontslag, begeleid.

Werknemers moeten zich, behalve uitzonderingen, inschrijven in die cel en zich laten begeleiden.

Vóór 2015 kon een werknemer vrijgesteld worden van inschrijving op basis van het toepasselijke SWT-stelsel.

Wat verandert er?

Vanaf 2015 moet elke SWT-er, ongeacht het stelsel op basis waarvan hij met SWT vertrekt, zich inschrijven in de door de werkgever opgerichte tewerkstellingscel.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van inschrijving in een tewerkstellingscel? 

U bent niet ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering? 

U moet u niet inschrijven indien: 

 • u SWT-er was vóór 01.01.2015 

of 

 • u ontslagen bent vóór 01.01.2015 met het oog op SWT 

of

 •  u weliswaar bent ontslagen na 31.12.2014, maar u vrijgesteld bent van aangepaste beschikbaarheid (zie de rubriek "Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?"). 
U bent wel ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?
Eerste situatie 
 •  de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014

 of

 •  de begindatum van de periode van erkenning is gelegen na 08.10.2014, maar u bent ontslagen vóór 01.01.2015. Dit zal een erg uitzonderlijke situatie zijn.

 => U moet u niet inschrijven indien u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding:

 • 58 jaar bent 

of 

 • 38 jaar beroepsverleden bewijst. 

Voldoet u niet aan de voorwaarde van 58 jaar of 38 jaar beroepsverleden, dan moet u u wel inschrijven. Schrijft u u niet in, dan hebt u géén recht op SWT in het kader van de erkenning! 

Tweede situatie
 •  de begindatum van de periode van erkenning is gelegen na 08.10.2014 

en 

 • u bent ontslagen na 31.12.2014

=> U moet u steeds inschrijven. Uw leeftijd of beroepsverleden zijn zonder belang. Schrijft u u niet in, dan hebt u géén recht op SWT in het kader van de erkenning!

De verplichting tot outplacement?

Wat houdt deze verplichting tot outplacement in?

Wat volgt, betreft enkel de werknemers die:

 • geen aanspraak kunnen maken op een opzegtermijn of –vergoeding van minstens 30 weken
 • én minstens 45 jaar zijn op het ogenblik van hun ontslag
 • én minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben op het ogenblik van hun ontslag
 • én werken in een arbeidsovereenkomst met een minstens halftijds uurrooster.

Deze werknemers moeten, behalve uitzonderingen, outplacement vragen, aanvaarden en volgen.

Wat verandert er?

Tot op heden is er niets gewijzigd in de regelgeving betreffende het outplacement.

Wanneer bent u vrijgesteld van outplacement? 

U bent niet ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen.

U bent wel ontslagen op basis van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering?

Noot: wat hierna volgt, gaat over individueel outplacement buiten het kader van een tewerkstellingscel. Betreft het collectief outplacement in het kader van een tewerkstellingscel, lees dan de rubriek "De verplichting tot inschrijving in een tewerkstellingscel?".

U moet geen outplacement vragen, aanvaarden of volgen indien u op het einde van de periode van de theoretische (niet verlengde) opzegtermijn of op het einde van de periode gedekt door de opzegvergoeding:

 • 58 jaar bent

of

 • 38 jaar beroepsverleden bewijst.

U moet evenmin outplacement vragen, aanvaarden of volgen, ongeacht uw leeftijd of beroepsverleden indien:

 • u als mindervalide werkte in een sociale of beschermde werkplaats;
 • u werkte voor De Lijn, MIVB of TEC;
 • u werkte in het kader van een doorstromingsprogramma.

De verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart?

Wat houdt deze verplichting in?

Een SWT-er moe(s)t niet in het bezit zijn van een controlekaart. Hij had/heeft de keuze:

 • ofwel in het bezit zijn van een controlekaart waarop hij de verplichte vermeldingen aanbrengt (bv. arbeid, betaalde vakantie, ...);
 • ofwel niet in het bezit zijn van een controlekaart, maar een specifiek formulier (C99) invullen wanneer zich een situatie van niet vergoedbaarheid voordeed.

Wat verandert er?

De regeling blijft ongewijzigd.De regeling blijft ongewijzigd.

De verplichting arbeidsgeschikt zijn?

Wat houdt de verplichting arbeidsgeschikt te zijn in?

Een SWT-er moe(s)t niet arbeidsgeschikt zijn Hij had/heeft bij arbeidsongeschiktheid de keuze:

 • ofwel vraagt hij ziekte-uitkeringen aan zijn ziekenfonds;
 • ofwel blijft hij verder SWT-er.

Hij kan beide regelingen niet cumuleren.

Wat verandert er?

De regeling blijft ongewijzigd.

De verplichting in België te verblijven?

Wat houdt deze verplichting in?

De SWT-er moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook effectief verblijven.

De SWT-er kon evenwel vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven indien hij zijn hoofdverblijfplaats in België behield. Dat betekende dat hij het grootste gedeelte van het jaar (meer dan zes maanden) effectief in België diende te verblijven.

Is hij geen 60 jaar, dan kan hij maximaal gedurende 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Wat verandert er?

Vanaf 2015 kan een SWT-er niet meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van de verplichting in België te verblijven? 

U kunt vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven, gedurende een periode langer dan 4 weken per kalenderjaar, maar enkel: 

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering: 
  indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015; 
 • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:
  indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

Het feit dat u vrijgesteld bent van aangepaste beschikbaarheid, betekent dus niet noodzakelijk dat u vrijgesteld bent van de verplichting in België te verblijven.

Blijft u verder vrijgesteld, dan moet u wel verder uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betekent dat u het grootste gedeelte van het jaar effectief in België verblijft. U kunt dus niet definitief naar het buitenland verhuizen.

Het aanvatten van een nevenactiviteit?

Wat houdt dit in?

Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, een nevenactiviteit tijdens zijn werkloosheid verderzetten indien hij deze reeds gedurende minstens 3 maanden combineerde met een hoofdactiviteit als loontrekkende. Hij kan met andere woorden geen nevenactiviteit aanvatten tijdens zijn werkloosheid zonder zijn uitkeringen te verliezen.

De SWT-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel een nevenactiviteit aanvatten.

Wat verandert er?

Vanaf 2015 kan een SWT-er geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid.

Kunt u nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid?

U kunt nog een nevenactiviteit aanvatten tijdens uw werkloosheid, maar enkel:

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:
  • indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;
  • indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar de SWT-voorwaarden hebt "vastgeklikt" op basis van de regeling vóór 2015 (enkel voor de regelingen "58 jaar met lange carrière" en "60 jaar");
 • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

  indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

 • wanneer u deze activiteit uitoefent in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”.

  Voor meer informatie over dit voordeel, lees het infoblad “Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” uitoefenen?” nr. T158. Dat infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website  www.rva.be

Het verrichten van activiteiten die betrekking hebben op uw eigen bezit?

Wat houdt dit in?

Normaal gezien kan een werkloze, behalve uitzonderingen, geen activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen.

Voorbeeld:

Een werkloze mag geen omvangrijke verbouwingswerken verrichten.
De SWT-er kon tijdens zijn werkloosheid nochtans wel dergelijke activiteiten verrichten, indien hij geen winstoogmerk heeft.

Voorbeeld:

Een SWT-er mag wel omvangrijke verbouwingswerken werrichten, als hij tenminste niet de bedoeling heeft de woning te verkopen.

Wat verandert er?

Vanaf 2015 kan een SWT-er geen activiteiten meer verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, wanneer die activiteiten de waarde van het bezit in een meer dan beperkte mate zouden laten toenemen.

Kunt u die activiteiten nog aanvatten tijdens uw werkloosheid?

U kunt nog verder activiteiten verrichten die betrekking hebben op zijn eigen bezit, zelfs wanneer die activiteiten de waarde van het bezit zouden laten toenemen, maar enkel:

 • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:
  • indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;
  • indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar de SWT-voorwaarden hebt "vastgeklikt" op basis van de regeling vóór 2015 (enkel voor de regelingen "58 jaar met lange carrière" en "60 jaar");
 • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:

  indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.

U mag wel geen winstoogmerk hebben.