Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Wat zijn de voordelen waarvan de deeltijdse werknemer met behoud van rechten geniet?

Infoblad

T29

Laatste update
08-09-2014

Welke voordelen heeft de deeltijdse werknemer met behoud van rechten?

Tijdens de arbeidsovereenkomst

De procedure tot schorsing wegens langdurige werkloosheid kan niet worden ingezet. Uw recht op uitkeringen kan dus niet worden geschorst tijdens de duur van uw deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Na de arbeidsovereenkomst

U hebt opnieuw recht op volledige uitkeringen die, in principe, berekend worden op een voltijds loon.

De werkloosheidsperiode voorafgaand aan een ononderbroken periode van deeltijdse arbeid met behoud van rechten wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van de duur van uw werkloosheid, indien de deeltijdse tewerkstelling ten minste 3 jaar heeft geduurd en indien u ten minste 1/3de van een voltijdse tewerkstelling of ten minste 12 uren per week hebt gewerkt.

Welke voor- en nadelen heeft de deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering?

Voordelen tijdens de deeltijdse tewerkstelling

U dient geen enkele administratieve formaliteit te vervullen gedurende uw deeltijdse tewerkstelling (behalve in geval van tijdelijke werkloosheid). Indien u van werkgever verandert, moet u een nieuwe aanvraag voor het statuut indienen.

U moet niet:

  • beschikbaar zijn voor bijkomende uren of voor een voltijdse tewerkstelling;
  • ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse tewerkstelling;
  • in het bezit zijn van een controlekaart.

Voordelen na uw deeltijdse tewerkstelling

  • De periode van uw deeltijdse tewerkstelling zonder IGU wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de duur van uw werkloosheid, ongeacht het werkrooster.
  • Het bedrag van uw uitkering kan gunstig beïnvloed worden indien u gedurende minstens 2 jaar ten minste halftijds of gedurende minstens 3 jaar ten minste 1/3de hebt gewerkt (u kunt dan een nieuwe cyclus aanvangen).
  • Een periode van tewerkstelling als deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder IGU van minstens 3 maanden verlengt de lopende periodes van werkloosheid.

Nadelen tijdens uw deeltijdse tewerkstelling

U krijgt geen IGU.

Nadelen na uw deeltijdse tewerkstelling

Geen

Welke voor- en nadelen heeft de deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering?

Voordelen tijdens uw deeltijdse tewerkstelling

U krijgt de IGU

Voordelen na uw deeltijdse tewerkstelling

  • De periode van uw deeltijdse tewerkstelling met IGU wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de duur van uw werkloosheid indien u minstens 1/3de tewerkgesteld geweest bent.
  • Het bedrag van uw uitkering kan gunstig beïnvloed worden indien u gedurende minstens 2 jaar ten minste halftijds hebt gewerkt (u kunt dan een nieuwe cyclus aanvangen). Dit voordeel wordt niet toegekend tijdens de periode waarin u het werk deeltijds hervat bij dezelfde werkgever, als deze werkhervatting gebeurt binnen de 3 maanden na de uitdiensttreding.

Nadelen tijdens uw deeltijdse tewerkstelling

  • u moet beschikbaar blijven voor aanvullende uren en voor een voltijdse tewerkstelling;
  • u moet iedere maand een bepaald aantal formaliteiten vervullen.

Nadelen na uw deeltijdse tewerkstelling

Na uw ontslag kan het bedrag van uw uitkeringen worden verlaagd (het bedrag van de uitkeringen van de alleenwonenden en van de samenwonenden vermindert immers geleidelijk).

Indien uw werkrooster minder dan een 1/3de bedraagt, wordt uw periode van tewerkstelling met IGU beschouwd als een periode van werkloosheid voor de berekening van uw werkloosheidsduur.