Bijlage Arbeidsovereenkomst Activa

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de werkuitkering in het kader van het Activa-Plan (KB 19.12.2001).

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van het Activa-Plan

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Binnen de 4 maand na de maand van de indienstneming

Laatste wijziging
01-10-2017
Aard van de wijziging

Vanaf 01.10.2017 zal het Activastelsel enkel nog van toepassing zijn in de Duitstalige Gemeenschap

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken