C61 SV

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen

Doel

Aanvragen van een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen.

Betreffende werknemers:

Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven (C61 OB-SV).

Laatste wijziging
06-07-2016
Aard van de wijziging

In deel II - Rubriek "Kenmerken van de onderbreking": in de linker kolom vindt u bijkomende inlichtingen omtrent de in te vullen uren. 

Belangrijke nota

Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken