C61 SV

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorgen

Doel

Aanvragen van een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen.

Betreffende werknemers:

Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven (C61 OB-SV).

Laatste wijziging
23-02-2017
Aard van de wijziging
  • Verwijderen van de adressenlijst
  • Rubriek 'Stuur de ingevulde aangifte terug -  waar?'
  • Toevoeging in het attest van de werknemer (naam, voornaam en rijksregisternummer van het gehospitaliseerde minderjarige kind)
  • Wijziging van de benaming van de aangifte in het attest van de geneesheer
  • Preciseringen aangebracht in de lijst van de sectoren in deel II - De werkgever
Belangrijke nota

Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken