Openbare sector - Regionalisering

De regionalisering van het stelsel van loopbaanonderbreking (algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel) in de openbare sector betreft het lokale, het provinciale, het communautaire en het regionale openbaar ambt, alsook het onderwijs (met uitzondering van de contractuele personeelsleden die onder het tijdskrediet vallen).

De RVA blijft echter, met uitzondering van de Vlaamse openbare sector, die zijn eigen loopbaanonderbrekingsstelsel heeft ingevoerd dat van toepassing is vanaf 02.09.2016, bevoegd tot zolang de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest geen eigen reglementering aanneemt voor haar/zijn personeelsleden.

Regel:

 Voor loopbaanonderbrekingen (algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel) die aanvangen vanaf 02.09.2016, is de toepasbare reglementering het stelsel loopbaanonderbreking 'zorgkrediet' dat door de Vlaamse regering werd ingevoerd.

Uitzonderingen:

In de volgende gevallen blijft de toepasbare reglementering de federale reglementering:

  • voor alle eerste aanvragen en aanvragen tot verlenging van loopbaanonderbreking (algemeen stelsel en eindeloopbaanstelsel) die aanvingen vóór 02.09.2016;
  • in geval van verlenging van een (lopende) loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel door de optrekking van de pensioensleeftijd of slechts ter verlenging van de initiële einddatum;
  • in geval van verlenging van een (lopende) loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel na verlof voor palliatieve zorgen te hebben genomen (het recht op het eindeloopbaanstelsel wordt behouden);
  • in geval de (lopende) loopbaanonderbreking tijdelijk werd geschorst na positief advies van het Departement Werk en Sociale Economie. Na de tijdelijke schorsing loopt de loopbaanonderbreking door tot de voorziene einddatum.
  • in geval er tijdens de (lopende) loopbaanonderbreking tijdelijk wordt gewijzigd een 1/5 loopbaanvermindering na positief advies van het Departement Werk en Sociale Economie. Na de tijdelijke 1/5 loopbaanvermindering loopt de initiële loopbaanonderbreking verder tot de voorziene einddatum.

Als je deel uitmaakt van een administratie of een openbare dienst die afhangt van de Vlaamse overheid kun je meer informatie vinden over de nieuwe bepalingen via de volgende link Vlaams zorgkrediet | Vlaanderen.be.

Nee. De thematische verloven van het onderwijzend personeel, van de administraties en openbare diensten die afhangen van de Vlaamse overheid worden verder toegekend door de RVA.