Voorwaarden voor het hergebruik

Zonder afbreuk aan de intellectuele-eigendomsrechten van de RVA is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan zonder voorwaarden worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden, met naleving van de intellectuele-eigendomsrechten van de RVA. De personen die de informatie opnieuw gebruiken, vermelden er de bron en de datum van.

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.

De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen. 

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op Data.gov.be.