Industriële en commerciële sectoren

U bent slachtoffer van een sluiting van een bedrijf met een economische finaliteit, dan kan u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van het FSO. In deze rubriek vindt u meer informatie over de vergoedingen waarvoor het FSO tussenkomt, het aanvraagformulier F1, het grensbedrag van tussenkomst, …

Wat doen in geval van sluiting?

U inschrijven als werkzoekende
Uw schuldvordering aangeven
Uw provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen
Uw aanvraag indienen bij het FSO

Aanvraagformulier

Betalingen door het FSO

Cumul

Bepaalde vergoedingen mogen niet worden gecumuleerd