Diversiteit binnen de RVA

AnySurfer, label de qualité belge pour les sites web accessibles

In 2016 won de RVA de eerste Diversity Award, een onderscheiding die de organisaties van de openbare diensten aanmoedigt om projecten gelinkt aan diversiteit te ontwikkelen. De RVA kreeg de voor het nadrukkelijk centraal zetten van het thema en de vele initiatieven die rond het onderwerp worden genomen.

De bekroning zorgde voor extra motivatie om verschillende acties rond het thema diversiteit op het getouw te zetten, gericht op zowel onze medewerkers als onze klanten.

Een overzicht van de acties:

  • Anysurfer (2016/2018): label verkregen als gevolg van de aanpassingen van de RVA-website inzake toegankelijkheid, overeenkomstig de richtlijnen van Anysurfer.
  • Diversiteitscode (2016): een sensibiliseringscampagne om ervoor te zorgen dat alle collega’s en klanten gelijk behandeld worden – strijden tegen vooroordelen en discriminatie.
  • Duo Day (2016): het vergemakkelijken van de integratie van personen met een handicap op de werkloer door een stage te organiseren.
  • Collectieve frigo (2017): er werd een frigo geïnstalleerd waar mensen gratis en anoniem voedsel kunnen vinden. Op die manier wordt er ook gestreden tegen voedselverspilling (op het hoofdbestuur).
  • Sensibilisering handicap (2017): Het sensibiliseren van medewerkers rond de problematiek van een handicap en langdurige ziektes op het werk.
  • Traject Armoede en Sensibilisering van armoedeproblematiek (2017/2018): omgaan met een publiek dat in armoede leeft en met collega’s die het niet breed hebben.
  • Bedrijfstheater (2019): Kunnen omgaan met en reageren op klanten die zich in een onzekere situatie bevinden.
  • De behandeling van redelijke aanvragen voor een geschikte inrichting van de werkplek.

De RVA maakt deel uit van het netwerk UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)  dat gericht is op het bevorderen, beschermen en waarborgen van “de waardigheid, gelijkheid voor de wet, mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen met een handicap”.

De RVA neemt ook actief deel aan de activiteiten van het federale netwerk en coördineert de Werkgroep Diversiteit.