Socialprofitsector en vrije beroepen

U bent slachtoffer van een sluiting in de socialprofitsector of u was voor een vrij beroep werkzaam, dan kan u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van het FSO. In deze rubriek vindt u meer informatie over de vergoedingen waarvoor het FSO tussenkomt, het aanvraagformulier F1, het grensbedrag voor tussenkomst, …

Wie behoort tot de Social-Profitsector en de vrije beroepen?

Social-Profitsector

  • de vereniging zonder winstoogmerk;
  • de internationale vereniging zonder winstoogmerk;
  • de instelling of stichting van openbaar nut;
  • de feitelijke vereniging, voorzover het gaat om ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit;
  • de vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen enkel vermogensvoordeel nastreven;
  • de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen;
  • de beroepsverenigingen

Vrije beroepen

De nieuwe definitie van het begrip 'vrij beroep' dient nog bij KB te worden bepaald.

Wat doen in geval van sluiting?

U inschrijven als werkzoekende
Uw schuldvordering aangeven
Uw provisionele werkloosheidsuitkeringen aanvragen
Uw aanvraag indienen bij het FSO

Aanvraagformulier

Betalingen door het FSO

Cumul

Bepaalde vergoedingen mogen niet worden gecumuleerd