Meer info over het FSO

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Wie zijn wij ?

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO).

Missie - Visie - Strategie

Het Fonds sluit je niet uit

Beheer

Algemeen beheer, dagelijks beheer, toezicht, taken beheerscomité

Opdracht

Het Fonds heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

Het FSO en de maatschappij