Werkgevers

Je moet de arbeidsovereenkomst van een medewerker stopzetten? Je medewerkers kunnen tijdelijk niet aan de slag door slecht weer, technische problemen of overmacht? Je hebt vragen over de loopbaanonderbreking van je medewerkers?

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Heeft uw werknemer recht op tijdskrediet? Een werknemer van 50 jaar wenst in het eindeloopbaanstelsel te stappen? In deze rubriek vindt u alle info over de verschillende systemen en de aanvraagprocedure.

Volledige werkloosheid

U moet een formulier C4 invullen? U wenst een elektronische aangifte sociaal risico te doen? In deze rubriek vindt u alle info, formulieren en procedures.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Een oudere werknemer heeft na ontslag recht op een bedrijfstoeslag? Een van uw werknemers wil halftijds brugpensioen? Hier vindt u alle info en werkgeversformulieren.

Tijdelijke werkloosheid

U moet een werknemer tijdelijk werkloos stellen? U wilt de aangifte elektronisch doen? U moet een validatieboek invullen? In deze rubriek vindt u alle info over de formaliteiten die u moet verrichten en alle nodige info.

Tewerkstelling - Opleiding

U wenst iemand in dienst te nemen? Een schoolverlater? Een laaggeschoolde werkzoekende? Iemand die ontslagen werd na een faillissement? In deze rubriek vindt u de tewerkstellingsmaatregelen waardoor u aanspraak kunt maken op doelgroepvermindering en een tussenkomst in het nettoloon.

Verlof

U hebt werknemers in dienst die recht hebben op jeugd- of seniorvakantie? Hier vindt u alle info die u nodig hebt voor de berekening en toekenning van die vakantie.

Nieuwsbrieven

Schrijf je in op de nieuwsbrief om de recentste informatie over de RVA-reglementeringen te ontvangen. 

Checklist

Welke documenten kan een sociaal inspecteur opvragen aan een werkgever? Welke gevolgen zijn er als er onregelmatigheden worden vastgesteld? In deze checklists vindt u het antwoord per thema.

Onthaalouders

Een onthaalouder heeft recht op een opvanguitkering? U moet het maandelijkse werkloosheidsbewijs invullen? Hier vindt u het formulier en alle nodige info.