De RVA en de maatschappij

Awards en onderscheidingen

De RVA wordt regelmatig in de bloemetjes gezet voor de kwaliteit van zijn management, zijn goede praktijken of voor specifieke projecten. In deze rubriek vindt u de prijzen terug die de RVA dit jaar, en ook de vorige jaren, heeft gekregen.

Diversiteit binnen de RVA

Zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers zijn veel acties rond het thema diversiteit uitgevoerd.

Het financieel beheer van de RVA

De jaarlijkse begroting van de RVA bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting...

Milieubeheer

De RVA voert een milieubeleid dat erop gericht is zijn milieuprestaties te optimaliseren en conformiteit met de milieuwetgeving en aanverwante wetgeving te garanderen.

Tevredenheidsenquêtes

Tevredenheid over het onthaal van bezoekers, het telefonisch onthaal, onze website en onze online diensten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als socialezekerheidsinstelling is de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van de maatschappij een kernelement van onze organisatie.