Statistieken

Cijfers

 • Volledige werkloosheid
 • Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen
 • Deeltijdse werknemers
 • Werk en activeringsmaatregelen
 • Vrijstellingen
 • Sancties (van 2012 tot 2021)
 • Verloven
 • Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven
 • Dienstencheques (tot eind 2015)
 • Werkzoekende werklozen
 • Tegen werkloosheid verzekerden en werkloosheidsgraden
 • Andere
 • Cijfers volgens statuut, gemeente, arrondissement en provincie

Statistische publicaties

 • Jaarverslagen

 • Federale cijfers van de vergoede werklozen

 • Federale cijfers Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

 • Cijfers van controle

 • Studies

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis

 • Info
 • Cijfers
 • Methodologie
 • Dagelijkse opvolging van het aantal tijdelijk werklozen

Tijdelijke werkloosheid energie

 • Info
 • Cijfers
 • Methodologie

Methodologie

 • Betaalstatistieken (federaal)
 • Statistieken op basis van inschrijving als werkzoekende (Gewesten)
 • Statistieken betreffende de sancties
 • Statistieken betreffende de dienstencheques
 • Tegen werkloosheid verzekerden en werkloosheidsgraden

Contactformulier - Statistieken

U wenst meer informatie of extra cijfers of u heeft vragen over de methodologie?

Neem gerust contact op met de directie Statistieken