Toegankelijkheidsverklaring | Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) streeft ernaar om de informatie op deze website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2018 op de website van het Belgisch Staatsblad

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)-website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde pagina’s van de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevatten niet-toegankelijke inhoud:

Sommige pagina's bevatten afbeeldingen (img-elementen) zonder alt-attribuut. Dat is een tekst die dient als alternatief voor niet-tekstuele inhoud. 

Sommige pagina's bevatten onderstreepte of speciale tekstelementen zonder semantische markering. 

 • Sommige pagina's bevatten tabellen met cellen die niet samenhangen met header-cellen via id- en header-attributen.
 • Sommige pagina's bevatten tabellen met kopcellen die niet samenhangen met gegevenscellen via scope-attributen.
 • Sommige pagina's bevatten tabellen met tabeltitels die samenhangen met tabelgegevens via het caption-element, maar waarbij de tabellen geen header-cellen bevatten.

Sommige pagina's bevatten sectiekoppen zonder h1-h6-identificatie.

 • Op sommige pagina’s is de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen.
 • Sommige pagina's bevatten elementen met onvoldoende contrast, meer specifiek minder dan de minimale contrastverhouding van 4,5:1 tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
 • Sommige pagina's bevatten frame- en iframe-elementen die niet worden geïdentificeerd door het title-attribuut. Sommige pagina's bevatten Youtube video's met iframe-elementen zonder een titel om de inhoud te definiëren.

Sommige pagina's bevatten formulieren zonder indieningsknop (submit).

 • Sommige pagina's bevatten dubbele ID-waarden.
 • Sommige pagina’s gebruiken geen standaard HTML-formulierbedieningselementen en koppelingselementen.

Sommige pagina's van de website bevatten bestanden (PDF, documenten, video's, enz.) waarvan de toegankelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Voorgestelde alternatieven

Er is op het ogenblik geen alternatief voor de niet-toegankelijke inhoud. Het aanpakken van de toegankelijkheidsproblemen heeft onze prioriteit.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

 • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
 • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
 • Manuele testen
 • Het auditrapport

De audit gebeurde op 07/01/2024.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

We hebben deze verklaring opgesteld op 07/01/2024.

De laatste herziening van deze verklaring gebeurde op 23/01/2024.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via webmaster@onem.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via ons online klachtenformulier.