Burgers

Je verloor je werk en je bent op zoek naar een nieuwe job? Je wil wat tijd voor je kinderen of je wil om een andere reden je werk even onderbreken? In deze rubriek vind je alle info over loopbaanonderbreking, tijdskrediet en werkloosheid. Je kunt hier ook online aanvragen doen of je dossier opvolgen.

Ben je slachtoffer van een sluiting van een onderneming ? Bezoek dan de website van het FSO

Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO)

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

De RVA heeft verschillende maatregelen om het combineren van werk en privéleven te vergemakkelijken.

Volledige werkloosheid

U hebt een periode in loondienst gewerkt en uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd? U bent schoolverlater en u vindt niet meteen werk? In deze rubriek vindt u alle info over volledige werkloosheid, de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering, de aanvraagprocedure enz.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Uw werkgever heeft u ontslagen? U hebt recht op werkloosheidsuitkeringen? Misschien hebt u ook recht op bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

Tijdelijke werkloosheid

U wordt wegens slecht weer, een technische stoornis, een staking ... tijdelijk werkloos gesteld? In deze rubriek vindt u alle info over de soorten tijdelijke werkloosheid, de aanvraagprocedure, de uitkeringen enz.

Deeltijdse arbeid

U werkt niet voltijds? U koos zelf voor een deeltijdse job of u blijft ingeschreven als voltijds werkzoekende? In deze rubriek vindt u alle info over deeltijdse arbeid, uw eventueel recht op een uitkering, de aanvraagprocedure,…

Verlof

U bent jonger dan 25 of ouder dan 50 jaar? U hebt geen volledig recht op betaalde vakantie? U bent pleegouder en u wenst pleegverlof te nemen? In deze rubriek vindt u de vakantiedagen en uitkeringen waarop u aanspraak kunt maken.

Onthaalouders

U bent actief als onthaalouder? Uw inkomsten dalen omdat de kindjes die u opvangt afwezig zijn? Een opvanguitkering kan een deel van uw inkomensverlies goedmaken.