Werken bij de RVA

Vacatures

Hier vind je de vacatures (zowel voor contractuelen als voor statutairen en ook studentenjobs).

Voordelen

Arbeidsomgeving - Loon en financiële voordelen - Balans tussen werk en privé - Welzijn op het werk - Opleidingen en evaluatiecyclus

Wervingsprocedure

De aanwervingsprocedure verschilt naargelang je solliciteert voor een statutaire of een contractuele betrekking ...

Getuigenissen (video)

In dit filmpje ontdek je wat 10 RVA-collega's vinden van hun job en waar ze hun voldoening uit halen.

Stages bij de RVA (onbezoldigde stages)

Zin om tijdens je studies stage te lopen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening? De RVA verbindt zich ertoe studenten een eerste werkervaring aan te bieden.

De RVA wil een weerspiegeling zijn van onze moderne maatschappij. In het kader van ons diversiteitsbeleid willen we ook mensen van allochtone afkomst en mensen met een handicap aanmoedigen om een stageaanvraag in te dienen.